Dokumenty vlády - 2006-09-06

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-09-06
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1039DOC73kBk návrhu na obeslání 61. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
 Usnesení č.1040DOC68kBo souhlasu s účastí ministra zahraničních věcí na VII. konferenci ministrů zahraničních věcí Regionálního partnerství ve Vídni dne 14. září 2006
 Usnesení č.1041DOC68kBk pracovní návštěvě prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče v České republice ve dnech 16. a 17. září 2006
 Usnesení č.1042DOC70kBk oficiální návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Mongolsku, Vietnamské socialistické republice, Singapurské republice a pracovní návštěvě v ruské gubernii Omsk a čínské provincii Šen-si ve dnech 23. září až 5. října 2006
 Usnesení č.1043DOC71kBk návrhu na sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu přijatého dne 8. prosince 2005
 Usnesení č.1044DOC72kBke kandidatuře České republiky na sídlo Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy
 Usnesení č.1045DOC70kBk situaci při zajišťování základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
 Usnesení č.1046DOC72kBk návrhu na sjednání Dohody o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou