Dokumenty vlády - 2006-09-20

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-09-20
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1069DOC50kBo nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2007
 Usnesení č.1070DOC52kBo nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 Usnesení č.1071DOC50kBo nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007
 Usnesení č.1072DOC50kBo nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží
 Usnesení č.1073DOC67kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 20)
 Příloha č.1DOC24kBPříloha č.1 k usnesení č.1073
 Usnesení č.1074DOC51kBk návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2007
 Usnesení č.1075DOC48kBo odvolání a jmenování předsedy Vládní dislokační komise
 Usnesení č.1076DOC51kBo převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků (17. celek)
 Příloha č.1DOC87kBPříloha č.1 k usnesení č.1076
 Usnesení č.1077DOC48kBo dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
 Usnesení č.1078DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.1079DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.1080DOC56kBke Zprávě s vyhodnocením variant uplatňování biopaliv v dopravě České republiky
 Usnesení č.1081DOC51kBo souhlasu s odvoláním a jmenováním ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace
 Usnesení č.1082DOC52kBo změně usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 970, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009
 Usnesení č.1083DOC53kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2006, kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí
 Usnesení č.1084DOC50kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Kosovu a v Bosně a Hercegovině dne 24. září 2006
 Usnesení č.1085DOC54kBo souboru opatření pro urychlení rozvoje eGovernmentu v České republice
 Usnesení č.1086DOC51kBo zpětvzetí návrhu Zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2006 a návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2006 z dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
 Usnesení č.1087DOC50kBk problematice projektů Fondu soudržnosti na léta 2004 až 2006 s vodohospodářským zaměřením - mandát ministra pro místní rozvoj pro jednání s Evropskou komisí
 Usnesení č.1088DOC56kBo změnách ve způsobu zabezpečení činností spojených s fungováním poradních a pracovních orgánů vlády a dalších činností
 Příloha č.1DOC59kBPříloha č.1 k usnesení č.1088
 Usnesení č.1089DOC30kBo odvolání a jmenování zmocněnce vlády pro lidská práva a předsedy Rady vlády České republiky pro lidská práva