Dokumenty vlády - 2006-10-04

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-10-04
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1112DOC50kBk poslaneckému návrhu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 40)
 Příloha č.1DOC31kBPříloha č.1 k usnesení č.1112
 Usnesení č.1113DOC50kBk poslaneckému návrhu ústavního zákona o referendu o umístění prvků protiraketové obrany USA na území České republiky a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 42)
 Příloha č.1DOC40kBPříloha č.1 k usnesení č.1113
 Usnesení č.1114DOC60kBk návrhu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007
 Usnesení č.1115DOC51kBk návrhu na vyslání kontingentu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
 Usnesení č.1116DOC56kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o leteckých službách
 Usnesení č.1117DOC49kBo udělení Národní ceny vlády České republiky Česká hlava za rok 2006
 Usnesení č.1118DOC48kBke Zprávě o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2005
 Usnesení č.1119DOC104kBo rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 221)
 Příloha č.1TIF5448kBPříloha č.1 k usnesení č.1119
 Usnesení č.1120DOC51kBo vyjmutí některých budov a pozemků v Brně z privatizace společnosti Jihomoravské pekárny, státní podnik
 Usnesení č.1121DOC51kBk návrhu na ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice
 Usnesení č.1122DOC51kBk návrhu na výpověď Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů
 Usnesení č.1123DOC50kBk návrhu na účast předsedy vlády na oficiálním summitu předsedů vlád států Visegrádské skupiny, který se uskuteční dne 10. října 2006 ve Visegrádu
 Usnesení č.1124DOC50kBk oficiální pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Dánském království ve dnech 9. a 10. listopadu 2006
 Usnesení č.1125DOC51kBk účasti delegace České republiky, vedené prezidentem republiky, na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), který se uskuteční v Rize ve dnech 28. a 29. listopadu 2006
 Usnesení č.1126DOC49kBo úhradě členského vkladu ve prospěch Mezinárodní rady vojenského sportu
 Usnesení č.1127DOC52kBo úhradě nových příspěvků Ministerstvem životního prostředí mezinárodním organizacím v roce 2006
 Usnesení č.1128DOC50kBke Zprávě o činnosti orgánů inspekce práce a stavu v oblasti bezpečnosti práce za rok 2005
 Usnesení č.1129DOC58kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na dodavatele vybrané stavby
 Usnesení č.1130DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory
 Usnesení č.1131DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.1132DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.1133DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.1134DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.1135DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.1136DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.1137DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Podyjí
 Usnesení č.1138DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního přírodní rezervace Hůrka u Hranic a Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně
 Usnesení č.1139DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.1140DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.1141DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací v Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.1142DOC53kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
 Usnesení č.1143DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory
 Usnesení č.1144DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Razula
 Usnesení č.1145DOC48kBo jmenování předsedkyně Rady pro výzkum a vývoj
 Usnesení č.1146DOC49kBo zmocnění ministra financí k pokračování v jednání o uzavření smíru se společností European Media Ventures, S.A.
 Usnesení č.1147DOC50kBo změně usnesení vlády ze dne 20. září 2006 č. 1085, o souboru opatření pro urychlení rozvoje eGovernmentu v České republice
 Usnesení č.1148DOC52kBo změně Statutu Legislativní rady vlády a Jednacího řádu Legislativní rady vlády
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.1148
 Příloha č.2DOC27kBPříloha č.2 k usnesení č.1148
 Usnesení č.1149DOC51kBo odvolání člena a jmenování členky Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky