Dokumenty vlády - 2006-10-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-10-18
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1178DOC50kBo nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
 Usnesení č.1179DOC50kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sněmovní tisk č. 46)
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.1179
 Usnesení č.1180DOC53kBo Koncepci péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu
 Usnesení č.1181DOC58kBo Postupu ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů a magistrátů hlavního města Prahy a územně členěných statutárních měst při realizaci systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků
 Příloha č.1PDF1777kBPříloha č.1 k usnesení č.1181
 Usnesení č.1182DOC50kBo odvolání a jmenování generálního inspektora Drážní inspekce
 Usnesení č.1183DOC51kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/39 Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na rekonstrukci a dostavbu justičního areálu Na Míčánkách
 Usnesení č.1184DOC51kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/33 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na poskytování investičních pobídek a investičních podpor na základě Prohlášení o společném záměru
 Usnesení č.1185DOC54kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství
 Usnesení č.1186DOC56kBo obeslání 18. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
 Příloha č.1DOC32kBPříloha č.1 k usnesení č.1186
 Usnesení č.1187DOC51kBk návrhu na účast delegace České republiky, vedené prezidentem republiky, na neformálním zasedání Evropské unie dne 20. října 2006 v Lahti
 Usnesení č.1188DOC48kBke kandidátům na jmenování profesorů vysokých škol
 Usnesení č.1189DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Maštale
 Usnesení č.1190DOC51kBk Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. a 3. čtvrtletí 2006
 Usnesení č.1191DOC48kBo odvolání zástupkyně hlavního hygienika České republiky
 Usnesení č.1192DOC53kBo Aktualizovaných Dlouhodobých základních směrech výzkumu
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.1192
 Usnesení č.1193DOC59kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na dodavatele vybrané stavby
 Usnesení č.1194DOC48kBo návrhu na změnu Statutu Rady hospodářské a sociální dohody České republiky
 Usnesení č.1195DOC52kBk pracovní cestě prezidenta republiky Václava Klause do Maďarské republiky ve dnech 22. a 23. října 2006 při příležitosti oslav 50. výročí maďarské revoluce