Dokumenty vlády - 2006-11-08

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-11-08
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1264DOC73kBk návrhu zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy a o změně některých zákonů
 Usnesení č.1265DOC55kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1266DOC52kBk návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008
 Usnesení č.1267DOC49kBk návrhu zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona o neziskových organizacích a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk č. 64)
 Příloha č.1DOC34kBPříloha č.1 k usnesení č.1267
 Usnesení č.1268DOC51kBk návrhu zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 59)
 Příloha č.1DOC30kBPříloha č.1 k usnesení č.1268
 Usnesení č.1269DOC49kBk senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 61)
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.1269
 Usnesení č.1270DOC58kBo Koncepci rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy
 Usnesení č.1271DOC66kBo Pandemickém plánu České republiky pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru
 Příloha č.1PDF162kBPříloha č.1 k usnesení č.1271
 Usnesení č.1272DOC50kBk návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007
 Usnesení č.1273DOC52kBo souhlasu s odvoláním a s pověřením funkcí Národního koordinátora pro zavedení eura v České republice
 Usnesení č.1274DOC48kBo návrhu na jmenování do hodnosti brigádního generála
 Usnesení č.1275DOC49kBk Vyhodnocení činnosti agentury CzechTrade včetně záměrů pro další období
 Usnesení č.1276DOC59kBo obeslání 4. zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
 Usnesení č.1277DOC50kBke státní návštěvě prezidenta Chorvatské republiky Stjepana Mesiče v České republice ve dnech 13. a 14. listopadu 2006
 Usnesení č.1278DOC55kBo souhlasu s bezúplatným převodem nepotřebného majetku státu, s nímž mají právo hospodařit některé státní podniky do vlastnictví vybraných měst
 Příloha č.1PDF83kBPříloha č.1 k usnesení č.1278
 Příloha č.2PDF47kBPříloha č.2 k usnesení č.1278
 Příloha č.3PDF42kBPříloha č.3 k usnesení č.1278
 Příloha č.4PDF155kBPříloha č.4 k usnesení č.1278
 Usnesení č.1279DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Březinka
 Usnesení č.1280DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.1281DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Podlesí
 Usnesení č.1282DOC52kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.1283DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.1284DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.1285DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.1286DOC48kBo jmenování vládního tajemníka pro přípravu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 Usnesení č.1287DOC50kBk Analýze předpokládaných dopadů nového zákoníku práce a vybraným problémům
 Usnesení č.1288DOC51kBk návrhu zákona o změně zákona č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb.
 Usnesení č.1289DOC50kBo úpravě způsobu hospodaření s prostředky rezervních fondů organizačních složek státu rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany
 Usnesení č.1290DOC56kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na dodavatele vybrané stavby
 Usnesení č.1291DOC52kBke stavu přípravy na zprovoznění systému elektronického mýtného a zajištění výběru mýtného v České republice
 Usnesení č.1292DOC49kBo změně usnesení vlády ze dne 21. září 2005 č. 1215, k Podnětu Rady vlády České republiky pro lidská práva ve věci zákonné úpravy výkonu ochranného léčení ústavního a zákonné úpravy výkonu zabezpečovací detence
 Usnesení č.1293DOC48kBo jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu