Dokumenty vlády - 2006-11-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-11-22
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1323DOC52kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1324DOC51kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1325DOC58kBk Souhrnné analýze působností vykonávaných orgány územních samosprávných celků
 Příloha č.1PDF483kBPříloha č.1 k usnesení č.1325
 Usnesení č.1326DOC51kBo Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007
 Usnesení č.1327DOC49kBk návrhům opatření ke zvýšení počtu elektronických podání souhrnných hlášení a přiznání k dani z přidané hodnoty
 Usnesení č.1328DOC88kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. října do 31. října 2006
 Usnesení č.1329DOC57kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů Slovenské republiky na území České republiky
 Usnesení č.1330DOC57kBk návrhu na sjednání Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.1330
 Usnesení č.1331DOC51kBk zapojení Ministerstva spravedlnosti do Mezinárodní asociace insolvenčních regulátorů
 Usnesení č.1332DOC50kBk Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden až červen 2006
 Usnesení č.1333DOC50kBk Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 3. čtvrtletí 2006
 Usnesení č.1334DOC49kBo rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 222)
 Příloha č.1PDF548kBPříloha č.1 k usnesení č.1334
 Usnesení č.1335DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.1336DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
 Usnesení č.1337DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Kamenná trouba
 Usnesení č.1338DOC51kBo změně některých usnesení vlády, kterými byly povoleny výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.1339DOC49kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.1340DOC52kBo návrhu na změnu ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky
 Usnesení č.1341DOC51kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2006, rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy
 Usnesení č.1342DOC51kBo změně příslušnosti hospodařit s budovou bývalého Federálního shromáždění v Praze a se souvisejícími pozemky
 Usnesení č.1343DOC51kBk návrhu na obeslání schůzky předsedů vlád členských států Středoevropské iniciativy konané ve dnech 23. a 24. listopadu 2006 v Tiraně
 Usnesení č.1344DOC48kBke kandidátům do funkcí soudců
 Příloha č.1DOC31kBPříloha č.1 k usnesení č.1344