Dokumenty vlády - 2006-11-30

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-11-30
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1345DOC54kBo postoji vlády k otázce volného pohybu pracovníků pro občany Bulharské republiky a Rumunska
 Usnesení č.1346DOC70kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1347DOC71kBke Konvergenčnímu programu České republiky (listopad 2006)
 Usnesení č.1348DOC73kBo možnostech veřejných rozpočtů spolufinancovat fondy Evropské unie v letech 2007 až 2013
 Usnesení č.1349DOC70kBk Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2006 v kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa
 Usnesení č.1350DOC73kBk souhrnné zprávě o plnění opatření vyplývajících z Analýzy zákonných zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů
 Usnesení č.1351DOC72kBk návrhu na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2007
 Usnesení č.1352DOC69kBk návrhu na změnu usnesení vlády ze dne 9. července 2003 č. 678, k Metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
 Usnesení č.1353DOC70kBk Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím - 2006
 Usnesení č.1354DOC73kBk návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2006 a Zprávě o činnosti Rady pro výzkum a vývoj za rok 2006 a k návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2006 a Zprávě o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 2006
 Příloha č.1PDF30kBPříloha č.1 k usnesení č.1354
 Příloha č.2PDF43kBPříloha č.2 k usnesení č.1354
 Usnesení č.1355DOC78kBo majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky na území města Znojmo
 Příloha č.1PDF32kBPříloha č.1 k usnesení č.1355
 Usnesení č.1356DOC65kBo změně některých usnesení vlády, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, řešení revitalizace Moravskoslezského kraje a zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.1356
 Příloha č.2DOC26kBPříloha č.2 k usnesení č.1356
 Příloha č.3DOC25kBPříloha č.3 k usnesení č.1356
 Usnesení č.1357DOC68kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Koda a Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.1358DOC69kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.1359DOC67kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Větrušické rokle
 Usnesení č.1360DOC68kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní památky Farská louka
 Usnesení č.1361DOC67kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní památky Velká Klajdovka
 Usnesení č.1362DOC68kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší v Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.1363DOC73kBo nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2007
 Usnesení č.1364DOC72kBk financování operačních programů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie a veřejných rozpočtů v rámci programového období 2007 - 2013
 Příloha č.1DOC30kBPříloha č.1 k usnesení č.1364
 Usnesení č.1365DOC72kBk návrhu na zrušení funkcí zmocněnců vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací severozápadních Čech, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje
 Usnesení č.1366DOC72kBo dislokaci Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze
 Usnesení č.1367DOC71kBk Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany v roce 2006
 Usnesení č.1368DOC69kBke zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2007
 Příloha č.1PDF2341kBPříloha č.1 k usnesení č.1368
 Usnesení č.1369DOC71kBk Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 - Ministerstvo kultury na rok 2006
 Usnesení č.1370DOC71kBo jmenování vládního zmocněnce pro kandidaturu České republiky na umístění Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.1370
 Usnesení č.1371DOC71kBk problematice projektů Fondu soudržnosti s vodohospodářským zaměřením v programovacím období 2004 - 2006 a v následujícím programovacím období 2007 - 2013
 Usnesení č.1372DOC71kBk Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2006 v kapitole 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu a souhlasu s posílením rozpočtu Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb
 Usnesení č.1373DOC70kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o hospodářské spolupráci
 Usnesení č.1374DOC70kBke Zprávě o dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v jednotlivých rozpočtových kapitolách a jejich organizačních složkách