Dokumenty vlády - 2007-01-24

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-01-24
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.61DOC55kBk Pravidlům uznatelných výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie na programové období let 2007 až 2013
 Usnesení č.62DOC54kBo Opatřeních k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, a o spoluúčasti jednotlivých ministerstev na jejich plnění (III. etapa)
 Příloha č.1PDF87kBPříloha č.1 k usnesení č.62
 Usnesení č.63DOC55kBo Zásadách pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území
 Příloha č.1DOC41kBPříloha č.1 k usnesení č.63
 Usnesení č.64DOC50kBk návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2007
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.64
 Usnesení č.65DOC51kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/03 Finanční prostředky určené na pořízení dálnice D8
 Usnesení č.66DOC52kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/16 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví
 Usnesení č.67DOC50kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/23 Finanční příspěvky poskytnuté zaměstnaneckými pojišťovnami Zajišťovacímu fondu
 Usnesení č.68DOC115kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. prosince do 31. prosince 2006
 Usnesení č.69DOC52kBke Zprávě o plnění usnesení vlády ze dne 17. srpna 2004 č. 769, k návrhu na vytvoření mezioborové pracovní skupiny ke koordinaci budoucího rozvoje území Lednicko-valtického areálu a zajištění péče o jeho přírodní a kulturní hodnoty a k návrhu pravidel jejího působení
 Usnesení č.70DOC70kBo zrušení usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 701, o změně příslušnosti hospodaření s majetkem státu
 Usnesení č.71DOC48kBk realizaci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Rekonstrukce objektu Na Poříčí 4, Praha 1
 Usnesení č.72DOC48kBo zrušení usnesení vlády ze dne 10. března 2004 č. 212,ke Koncepci sítě lůžkové pediatrické péče v České republice
 Usnesení č.73DOC50kBk návrhu na vyslovení souhlasu s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o postoupení pohledávky za úplatu uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem financí a společností ALTA, a.s.
 Usnesení č.75DOC48kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/08 Automobilní technika Policie České republiky
 Usnesení č.76DOC50kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/10 Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení
 Usnesení č.77DOC50kBo zřízení Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu
 Usnesení č.78DOC50kBk návrhu na účast delegace České republiky na ministerském zasedání Severoatlantické Rady Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Bruselu dne 26. ledna 2007
 Usnesení č.80DOC49kBo zrušení pověření řízením Správy státních hmotných rezerv a o jmenování předsedy Správy státních hmotných rezerv
 Usnesení č.81DOC64kBo vyhlášení nouzového stavu