Dokumenty vlády - 2007-01-29

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-01-29
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.82DOC51kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.83DOC52kBo nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
 Usnesení č.84DOC55kBke Zprávě o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2006
 Usnesení č.85DOC51kBk pracovní návštěvě místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v zastoupení předsedy vlády České republiky v Republice Slovinsko u příležitosti vstupu Republiky Slovinsko do evropské měnové unie dne 15. ledna 2007
 Usnesení č.86DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Orlické hory
 Usnesení č.87DOC51kBk mezinárodní konferenci Převod vlastnického práva k nemovitým věcem
 Usnesení č.88DOC50kBk informaci o projektech zařazených do pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru