Dokumenty vlády - 2007-02-28

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-02-28
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.173DOC70kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.174DOC73kBo nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, a o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006
 Usnesení č.175DOC53kBke Kontrolním mechanismům u bezúplatných převodů majetku po bývalém Fondu dětí a mládeže v likvidaci
 Příloha č.1DOC36kBPříloha č.1 k usnesení č.175
 Usnesení č.176DOC73kBk záměru řešení právně vadných pohledávek z tzv. zbytkového portfolia České konsolidační agentury
 Usnesení č.177DOC71kBk uskutečnění zasedání Poradní skupiny pro atlantickou politiku Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v České republice ve dnech 6. až 8. září 2007
 Usnesení č.178DOC74kBo schválení oficiálního předložení Národního strategického referenčního rámce České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 - 2013 a operačních programů Evropské komisi
 Usnesení č.179DOC76kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic o zrušení usnesení ze dne 6. března 2002 č. 235, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Bahrajn o podpoře a vzájemné ochraně investic
 Usnesení č.180DOC75kBk návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic
 Usnesení č.181DOC73kBk personálnímu posílení Ministerstva práce a sociálních věcí a vybraných úřadů práce na dobu určitou pro realizaci projektů „Institut trhu práce - podpůrný systém služeb zaměstnanosti“
 Usnesení č.182DOC72kBk realizaci projektů Ministerstva spravedlnosti - investiční akce Výstavba budovy pro Okresní soud a Okresní státní zastupitelství v Náchodě, Přístavba a modernizace budovy Nejvyššího soudu v Brně
 Usnesení č.183DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Novořecké močály Chráněná krajinná oblast Třeboňsko
 Usnesení č.184DOC50kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Rybníky u Vitmanova Chráněná krajinná oblast Třeboňsko
 Usnesení č.185DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.186DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Rod Chráněná krajinná oblast Třeboňsko
 Usnesení č.187DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní památky Vizír Chráněná krajinná oblast Třeboňsko
 Usnesení č.188DOC73kBo souhlasu s účastí delegace České republiky vedené předsedou vlády na pravidelném zasedání Evropské rady ve dnech 8. a 9. března 2007 v Bruselu
 Usnesení č.189DOC72kBk pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Spojených státech amerických ve dnech 4. až 10. března 2007
 Usnesení č.190DOC71kBo zrušení usnesení vlády ze dne 30. srpna 2006 č. 1032, o pokračování projektu internetizace knihoven
 Usnesení č.191DOC72kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník
 Usnesení č.192DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.193DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Broumovské stěny
 Usnesení č.194DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály
 Usnesení č.195DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory
 Usnesení č.196DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.197DOC75kBk návrhu Integrovaného operačního programu pro období 2007 až 2013 a základním cílům Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby
 Příloha č.1DOC49kBPříloha č.1 k usnesení č.197
 Usnesení č.198DOC73kBo nařízení vlády o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 Usnesení č.199DOC82kBk Informaci o stavu realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v České republice a návrh komunikačních priorit vlády na rok 2007
 Usnesení č.200DOC78kBo organizačním zajištění činnosti útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti
 Usnesení č.201DOC74kBk setkání delegace České republiky vedené předsedou vlády s předsedou Evropské komise J. Barrosem a generálním tajemníkem Organizace Severoatlantické smlouvy J. de Hoop Schefferem v Bruselu ve dnech 5. a 6. března 2007