Dokumenty vlády - 2007-03-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-03-07
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.202DOC51kBo nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu, a o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č. 144/2006 Sb.
 Usnesení č.203DOC50kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 142)
 Příloha č.1DOC30kBPříloha č.1 k usnesení č.203
 Usnesení č.204DOC51kBk návrhu zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 141)
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.204
 Usnesení č.205DOC49kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 139)
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.205
 Usnesení č.206DOC62kBo změnách ve složení Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury a Správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty
 Usnesení č.207DOC53kBo změnách ve složení řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
 Usnesení č.208DOC48kBo Mandátu k účasti delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 8. a 9. března 2007