Dokumenty vlády - 2007-03-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-03-19
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.265DOC50kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 Usnesení č.266DOC50kBk návrhu věcného záměru zákona o České národní bance
 Usnesení č.267DOC50kBo postupu zajištění jednorázového vyčíslení existujících závazků ze smluv Partnerství veřejného a soukromého sektoru
 Příloha č.1PDF109kBPříloha č.1 k usnesení č.267
 Usnesení č.268DOC74kBk zajištění nouzových zásob ropy a vybraných ropných produktů na období let 2007 až 2011
 Usnesení č.269DOC52kBo Strategii obnovy území postiženého v lednu 2007 ničivým orkánem
 Usnesení č.270DOC56kBo návrhu Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
 Usnesení č.271DOC53kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. února do 28. února 2007
 Usnesení č.272DOC50kBk Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí 2006
 Usnesení č.273DOC48kBo souhlasu s vývozem dvou movitých národních kulturních památek za účelem vystavení
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.273
 Usnesení č.274DOC51kBo jmenování členky Rady pro výzkum a vývoj a o změně statutu této Rady
 Usnesení č.275DOC50kBk účasti delegace České republiky, vedené prezidentem republiky Václavem Klausem, na neformálním summitu Evropské unie v Berlíně ve dnech 24. a 25. března 2007
 Usnesení č.276DOC50kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Dánského království Anderse Fogh Rasmussena v České republice dne 24. března 2007
 Usnesení č.277DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 Usnesení č.278DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy a Národní přírodní památky Valašské muzeum v přírodě
 Usnesení č.279DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.280DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les
 Usnesení č.281DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory
 Usnesení č.282DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a Národní přírodní rezervace Hádecká planinka
 Usnesení č.283DOC55kBo privatizaci části majetkové účasti státu ve společnosti ČEZ, a.s.
 Usnesení č.284DOC51kBk návrhu na podpis Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a Opčního protokolu k této Úmluvě
 Usnesení č.285DOC63kBo zřízení Vládního výboru pro vyjednávání Národního strategického referenčního rámce a o složení vyjednávacího týmu Národního strategického referenčního rámce