Dokumenty vlády - 2007-05-16

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-05-16
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.497DOC54kBo Revizi požadavků na znalost francouzského jazyka, které byly stanoveny pro zaměstnance nominované do Centrálního registru zaměstnanců Národního programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie usnesením vlády ze dne 11. ledna 2006 č. 40, k Národnímu programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 Usnesení č.498DOC53kBsouvisející s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v sociální oblasti a některé další zákony
 Usnesení č.499DOC53kBk poslaneckému návrhu ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 192)
 Příloha č.1DOC51kBPříloha č.1 k usnesení č.499
 Usnesení č.500DOC85kBo Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007 a k Výhledu legislativních prací vlády na léta 2008 až 2010
 Příloha č.1PDF3620kBPříloha č.1 k usnesení č.500
 Příloha č.2PDF3391kBPříloha č.2 k usnesení č.500
 Příloha č.3PDF410kBPříloha č.3 k usnesení č.500
 Příloha č.4PDF61kBPříloha č.4 k usnesení č.500
 Usnesení č.501DOC51kBo jmenování mluvčí vlády
 Usnesení č.502DOC55kBo Programu podpory při potírání nelegální migrace
 Usnesení č.503DOC49kBk Informaci o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2006
 Usnesení č.504DOC52kBke Zprávě o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2006
 Usnesení č.505DOC60kBk instrumentům Mezinárodní organizace práce, přijatým na 95. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2006
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.505
 Usnesení č.506DOC50kBk uskutečnění 14. setkání středoevropských prezidentů v Brně ve dnech 24. až 26. května 2007
 Usnesení č.507DOC50kBk návrhu na vyslání delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí, na zasedání ministrů zahraničních věcí Asijsko-evropského dialogu v Hamburku ve dnech 28. a 29. května 2007
 Usnesení č.508DOC71kBo obeslání 96. zasedání Mezinárodní konference práce
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.508
 Usnesení č.509DOC51kBke zprávě o průběhu pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause ve Spolkové republice Německo dne 17. dubna 2007
 Usnesení č.510DOC51kBke zprávě o průběhu pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Italské republice dne 23. dubna 2007
 Usnesení č.511DOC53kBk návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy vicepremiérky a ministryně zahraničních věcí Státu Izrael Cipi Livni v České republice ve dnech 30. a 31. května 2007
 Usnesení č.512DOC49kBo schválení změny příslušnosti hospodaření s majetkem České republiky
 Usnesení č.513DOC90kBo ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky v otevřeném řízení na dodavatele vybraných staveb
 Usnesení č.514DOC53kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český kras a Přírodní památky Zmrzlík
 Usnesení č.515DOC52kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.516DOC52kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.517DOC52kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les
 Usnesení č.518DOC52kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště
 Usnesení č.519DOC53kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek vybraných národních přírodních rezervací a národních přírodních památek
 Usnesení č.520DOC53kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.521DOC53kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.522DOC52kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn a Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.523DOC52kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.524DOC52kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.525DOC53kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.526DOC52kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.527DOC55kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitoly Ministerstva kultury
 Usnesení č.528DOC64kBo obeslání 60. zasedání Světového zdravotnického shromáždění
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.528
 Usnesení č.529DOC53kBo Pozici České republiky ke Strategii Společenství na snižování emisí oxidu uhličitého z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel
 Usnesení č.530DOC53kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava