Dokumenty vlády - 2007-05-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-05-25
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.569DOC55kBk rozhodnutí Evropské komise ze dne 26. března 2007 o národním alokačním plánu pro přidělování povolenek na emise skleníkových plynů, oznámeném Českou republikou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES
 Usnesení č.570DOC56kBo zmocnění k jednání o přesunu finančních alokací mezi Operačním programem Praha konkurenceschopnost a Integrovaným operačním programem