Dokumenty vlády - 2007-06-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-06-18
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.669DOC79kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 Usnesení č.670DOC80kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.671DOC80kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.672DOC79kBk věcnému záměru zákona o kontrole a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím uvedeného zákona
 Usnesení č.673DOC78kBo nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007
 Usnesení č.674DOC79kBo nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
 Usnesení č.675DOC78kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a zákona č. 178/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 220)
 Příloha č.1DOC23kBPříloha č.1 k usnesení č.675
 Usnesení č.676DOC86kBke Zprávě o korupci v České republice za léta 2005 - 2006 a o plnění Aktualizovaného vládního programu boje proti korupci
 Usnesení č.677DOC78kBo Akčním plánu plnění opatření Národní strategie informační bezpečnosti České republiky
 Usnesení č.678DOC79kBk Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2006 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2006
 Příloha č.1DOC75kBPříloha č.1 k usnesení č.678
 Usnesení č.679DOC81kBke Zprávě o stavu romských komunit za rok 2006 a k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2006
 Usnesení č.680DOC77kBk návrhu programu Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky
 Usnesení č.681DOC78kBk Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec až prosinec 2006
 Usnesení č.682DOC76kBk aktualizaci Statutu Českého statistického úřadu schváleného usnesením vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1160
 Příloha č.1DOC31kBPříloha č.1 k usnesení č.682
 Usnesení č.682DOC76kBk aktualizaci Statutu Českého statistického úřadu schváleného usnesením vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1160
 Příloha č.176kBPříloha č.1 k usnesení č.682
 Usnesení č.683DOC76kBo změně volebního řádu Agrární komory České republiky
 Usnesení č.684DOC79kBo úhradě členských příspěvků mezinárodním organizacím Ministerstvem pro místní rozvoj za rok 2007
 Usnesení č.685DOC78kBo úhradě členského příspěvku České republiky v mezinárodní organizaci daňových správ CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias)
 Usnesení č.686DOC78kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Bulharské republiky Ivajlo Kalfina v České republice ve dnech 27. a 28. června 2007
 Usnesení č.687DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.688DOC78kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.689DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.690DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čantoryje
 Usnesení č.691DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Hrabanovská černava a Národní přírodní rezervace Polabská černava v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.692DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.693DOC77kBpovolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.694DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Krvavý a Kačležský rybník
 Usnesení č.695DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Malý a Velký štít
 Usnesení č.696DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka
 Usnesení č.697DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.698DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.699DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší v Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.700DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce v Chráněné krajinné oblasti Blanský les
 Usnesení č.701DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.702DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní památky Čubernice
 Usnesení č.703DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
 Usnesení č.704DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.705DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales
 Usnesení č.706DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko