Dokumenty vlády - 2007-09-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-09-19
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1062DOC88kBk návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2009 a 2010 a střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010
 Příloha č.1DOC38kBPříloha č.1 k usnesení č.1062
 Usnesení č.1062DOC88kBk návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2009 a 2010 a střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010
 Příloha č.1DOC38kBPříloha č.1 k usnesení č.1062
 Usnesení č.1063DOC55kBk návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008
 Usnesení č.1064DOC60kBo Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013
 Příloha č.1PDF70kBPříloha č.1 k usnesení č.1064
 Usnesení č.1065DOC56kBk návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2008
 Usnesení č.1066DOC57kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1067DOC53kBk návrhu zákona o předcházení a nápravě ekologické újmy a o změně některých zákonů
 Usnesení č.1068DOC60kBo postupu při řešení systému informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů
 Usnesení č.1069DOC61kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení přesunu prostředků mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí
 Usnesení č.1070DOC64kBk transformaci systému zahraniční rozvojové spolupráce České republiky
 Příloha č.1DOC28kBPříloha č.1 k usnesení č.1070
 Usnesení č.1071DOC57kBo Pravidlech pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku
 Usnesení č.1072DOC54kBk informaci o poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.
 Usnesení č.1073DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.1074DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko
 Usnesení č.1075DOC56kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.1076DOC56kBk návrhu na změnu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007
 Usnesení č.1077DOC54kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava