Dokumenty vlády - 2007-10-10

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-10-10
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1127DOC61kBk návrhu na sjednání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé
 Usnesení č.1128DOC55kBke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2007
 Usnesení č.1129DOC56kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1130DOC57kBk Závěrečným doporučením Výboru pro odstranění rasové diskriminace
 Příloha č.1PDF404kBPříloha č.1 k usnesení č.1130
 Usnesení č.1131DOC55kBk návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce budovy bývalého Federálního shromáždění v Praze s pozemky rozhlasové stanici RFE/RL, Inc., organizační složka
 Usnesení č.1132DOC57kBk oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
 Usnesení č.1133DOC55kBk nezbytné aktualizaci strategických dokumentů obrany a bezpečnosti
 Příloha č.1DOC38kBPříloha č.1 k usnesení č.1133
 Usnesení č.1134DOC53kBke Zprávě o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2006
 Usnesení č.1135DOC58kBk návrhu na sjednání Protokolu měnícího Evropskou úmluvu o potlačování terorismu
 Příloha č.1PDF123kBPříloha č.1 k usnesení č.1135
 Usnesení č.1136DOC60kBo obeslání 23. zasedání Generální konference pro váhy a míry
 Příloha č.1DOC34kBPříloha č.1 k usnesení č.1136
 Usnesení č.1137DOC57kBk návrhu na účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na neformálním summitu Evropské unie, který se uskuteční ve dnech 18. a 19. října 2007 v Lisabonu
 Usnesení č.1138DOC56kBk účasti delegace České republiky, vedené prezidentem republiky, na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), který se uskuteční ve dnech 2. až 4. dubna 2008 v Bukurešti
 Usnesení č.1139DOC56kBk návrhu na účast místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, v zastoupení předsedy vlády, a ministra zahraničních věcí při slavnostním otevření Českého domu v Bruselu dne 11. října 2007
 Usnesení č.1140DOC56kBk pracovní návštěvě Její Královské Výsosti Královské princezny Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice ve dnech 14. až 16. října 2007
 Usnesení č.1141DOC55kBk návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Republiky Černá Hora Milana Roćeně v České republice dne 16. října 2007
 Usnesení č.1142DOC56kBk návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Rumunska Adriana Cioroianu v České republice dne 23. října 2007
 Usnesení č.1143DOC58kBo úhradě nových příspěvků mezinárodním organizacím na činnost v rámci vybraných mnohostranných environmentálních smluv
 Usnesení č.1144DOC58kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitoly Ministerstva zdravotnictví
 Usnesení č.1145DOC54kBk návrhům na jmenování profesorů
 Usnesení č.1146DOC55kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v New Yorku, ve Spojených státech amerických, ve dnech 14. až 16. října 2007
 Usnesení č.1147DOC57kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitoly Ministerstva obrany