Dokumenty vlády - 2009-04-20

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2009-04-20
     Program jednáníDOC198kB
     Dodatek č.1DOC42kB
     Dodatek č.2DOC32kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.445PDF29kBDOCNávrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008
 Usnesení č.446PDF24kBDOCInformace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2009
 Usnesení č.447PDF25kBDOCNávrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o...
    Příloha č.1PDF29kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 447
 Usnesení č.448PDF25kBDOCNávrh poslanců Stanislava Grospiče, Milana Bičíka, Zdeňka Maršíčka, Kateřiny Konečné, Alexandra...
    Příloha č.1PDF28kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 448
 Usnesení č.449PDF28kBDOCPřehled vládních návrhů zákonů projednávaných Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky ke...
 Usnesení č.450PDF27kBDOCKoncepce budoucí právní úpravy, která povede ke sjednocení právní úpravy postupů při výkonu...
 Usnesení č.451PDF22kBDOCAktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod
    Příloha č.1PDF44kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 451
 Usnesení č.452PDF27kBDOCZpráva o plnění programů prevence před povodněmi k 31.12.2008
 Usnesení č.453PDF29kBDOCZpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok...
 Usnesení č.454PDF28kBDOCNávrh Akčního plánu realizace Koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí
 Usnesení č.455PDF16kBDOCZpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010 a jeho urychlení
 Usnesení č.456PDF32kBDOCZměna usnesení vlády ze dne 29. října 2007 č. 1211 o změně usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č....
 Usnesení č.457PDF28kBDOCInformace o plnění usnesení vlády č. 1077 ze dne 27. srpna 2008 o plnění usnesení vlády ze dne 6....
 Usnesení č.458PDF24kBDOCPodnět Rady vlády ČR pro lidská práva k vězeňství
 Usnesení č.459PDF24kBDOCTřetí periodická zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin
 Usnesení č.460PDF24kBDOCNávrh na jmenování do hodností generálů
 Usnesení č.461PDF24kBDOCNávrh na jmenování do hodnosti generálmajora a brigádního generála
 Usnesení č.462PDF40kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2009
 Usnesení č.463PDF28kBDOCNávrh rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2009
 Usnesení č.464PDF23kBDOCMimořádná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice - Vypnutí...
 Usnesení č.465PDF25kBDOCZpráva o cenové kontrole za rok 2008 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 Usnesení č.466PDF23kBDOCZpráva o provozu protikorupční linky 199 za období od 1. března 2008 do 31. prosince 2008
 Usnesení č.467PDF23kBDOCJmenování soudců
    Příloha č.1PDF28kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 467
 Usnesení č.468PDF21kBDOCOdvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
 Usnesení č.469PDF18kBDOCOdvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
 Usnesení č.470PDF30kBDOCVyužití vybraných objektů na území statutárního města Olomouc
    Příloha č.1PDF61kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 470
 Usnesení č.471PDF18kBDOCNaplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních misí...
 Usnesení č.472PDF28kBDOCNávrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení
 Usnesení č.473PDF25kBDOCNávrh na změny Příloh 1, 2 a 3 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální...
 Usnesení č.474PDF28kBDOCNávrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti...
 Usnesení č.475PDF32kBDOCNávrh na obeslání 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních...
    Příloha č.1PDF31kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 475
 Usnesení č.476PDF25kBDOCZpráva o účasti delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské...
 Usnesení č.477PDF25kBDOCZpráva o zasedání Trojky EU na úrovni ministrů zahraničních věcí s Pákistánem dne 13. března 2009...
 Usnesení č.478PDF25kBDOCZpráva o uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v Bruselu a v...
 Usnesení č.479PDF25kBDOCPracovní návštěva předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech...
 Usnesení č.480PDF25kBDOCZpráva o uskutečnění pracovní návštěvy generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy...
 Usnesení č.481PDF18kBDOCPracovní návštěva ministra zahraničních věcí České republiky v Belgii a Velké Británii ve dnech 22....
 Usnesení č.482PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí České republiky na 19. zasedání...
 Usnesení č.483PDF25kBDOCOficiální návštěva prezidenta Turecké republiky Abdullaha Güla v České republice ve dnech 29.-30....
 Usnesení č.484PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Korejské republiky Han Seung-soo v ČR ve...
 Usnesení č.485PDF18kBDOCPracovní návštěva předsedy vlády Albánské republiky Saliho Berishi v České republice ve dnech 27.-...
 Usnesení č.486PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy Komise Africké unie Jeana Pinga v České republice...
 Usnesení č.487PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č....
 Usnesení č.488PDF18kBDOCŽádost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. d)...
 Usnesení č.489PDF18kBDOCŽádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a...
 Usnesení č.490PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně...
 Usnesení č.491PDF18kBDOCNepovolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze...
 Usnesení č.492PDF18kBDOCŽádost firmy S+K Rumburský stavební servis spol. s r. o. o udělení výjimky ze základních ochranných...
 Usnesení č.493PDF17kBDOCŽádost pana Miroslava Urbánka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského...
 Usnesení č.494PDF17kBDOCŽádost o povolení výjimky podle ustanovení §43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně...
 Usnesení č.495PDF17kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze...
 Usnesení č.496PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze...
 Usnesení č.497PDF29kBDOCNávrh na sjednání Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na...
 Usnesení č.498PDF20kBDOCUstavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení na stavební...
 Usnesení č.499PDF25kBDOCNávrh zákona o penzijním spoření
 Usnesení č.500PDF27kBDOCNávrh na bilaterální půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu
 Usnesení č.501PDF17kBDOCPracovní návštěva místopředsedy vlády České republiky pro evropské záležitosti A. Vondry v...
 Usnesení č.502PDF17kBDOCInformace o průběhu veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve...
 Usnesení č.503PDF18kBDOCUvolnění finančních prostředků z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účastí státu v...
 Usnesení č.504PDF17kBDOCNedostatek finančních prostředků v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2009 a...
 Usnesení č.505PDF25kBDOCZměny ve složení členů Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
 Usnesení č.506PDF44kBDOCInformace o současném stavu projektu Taktický transportní letoun - nákup a schválení dalšího...
 Usnesení č.507PDF15kBDOCNávrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí...
 Usnesení č.508PDF15kBDOCNávrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí...