Dokumenty vlády - 2010-04-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2010-04-19
     Program jednáníDOC94kB
     Dodatek č.1DOC43kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.279PDF25kBDOCZáměr budoucí úpravy zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle úkolu uloženého ministru pro místní rozvoj usnesením vlády ze dne 22. února 2010 č. 158
 Usnesení č.280PDF25kBDOCNávrh základních tezí sjednocení (harmonizace) základů daně z příjmů fyzických osob s vyměřovacími základy pro veřejné (tj. sociální a zdravotní) pojištění
 Usnesení č.281PDF27kBDOCZapojení České republiky do Evropského obchodního rejstříku
 Usnesení č.282PDF26kBDOCZpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice (2010)
 Usnesení č.283PDF24kBDOCZpráva o plnění úkolů Strategie vlády v boji proti korupci za období let 2008 až 2009
 Usnesení č.284PDF25kBDOCZařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol
 Usnesení č.285PDF15kBDOCNávrh na jmenování člena Legislativní rady vlády
 Usnesení č.286PDF25kBDOCNávrh na jmenování do hodností generálů
 Usnesení č.287PDF30kBDOCZpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou v roce 2009
 Usnesení č.288PDF17kBDOCVyhodnocení čerpání finančních prostředků vyčleněných na předsednictví České republiky v Radě EU za období 2007-2009
 Usnesení č.289PDF28kBDOCNávrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
 Usnesení č.290PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Kambodži a v Mongolsku a pracovní návštěvy předsedy vlády v Arménii ve dnech 24. dubna - 1. května 2010
 Usnesení č.291PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta u Svatého stolce ve dnech 27.-28. dubna 2010
 Usnesení č.292PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy spolkového ministra pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky Michaela Spindeleggera v České republice dne 27. dubna 2010
 Usnesení č.293PDF30kBDOCNávrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009
 Usnesení č.294PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
 Usnesení č.295PDF29kBDOCNávrhy možných revizí operačních programů a evaluace výzev
 Usnesení č.296PDF25kBDOCNávrh na jmenování do hodností generálů
 Usnesení č.297PDF24kBDOCNávrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
 Usnesení č.298PDF24kBDOCOdvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
 Usnesení č.299PDF24kBDOCInformace pro vládu o veřejných zakázkách k rozvoji informačních systémů české daňové správy v roce 2010 dle Usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
 Usnesení č.300PDF26kBDOCNávrh změny usnesení č. 36 ze dne 5. ledna 2009 o jmenování zmocněnců vlády pro liniovou výstavbu pozemních komunikací a roční zprávy o činnosti vládních zmocněnců v roce 2009
 Usnesení č.301PDF24kBDOCJmenování předsedy poradních orgánů vlády
 Usnesení č.302PDF28kBDOCOdvolání a jmenování zmocněnce vlády pro lidská práva a předsedy Rady vlády České republiky pro lidská práva
 Usnesení č.303PDF19kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta ve Státě Izrael a na Palestinských územích ve dnech 4. – 6. května 2010
 Usnesení č.304PDF28kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě
 Usnesení č.305PDF15kBDOCNávrh dokumentu "Použití speciálních sil a vedení speciálních operací"