Dokumenty vlády - 2010-06-21

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2010-06-21
     Program jednáníDOC70kB
     Dodatek č.1DOC36kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.482PDF27kBDOCZpráva pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 21. až 23. října 2009 a Vyjádření vlády ČR k této zprávě
 Usnesení č.483PDF32kBDOCZpráva o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2009 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, a návrh koncepce dalšího financování řešení důsledků po chemické těžbě ve Stráži pod Ralskem
 Usnesení č.484PDF38kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2010
 Usnesení č.485PDF25kBDOCNárodní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti
 Usnesení č.486PDF17kBDOCVýroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2009
 Usnesení č.487PDF25kBDOCZpráva o plnění úkolů v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví
 Usnesení č.488PDF27kBDOCNávrh na přijetí změny Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 Usnesení č.489PDF25kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 163
 Usnesení č.490PDF25kBDOCZpráva o účasti předsedy vlády na 5. zasedání Evropského jaderného fóra v Bratislavě dne 25. května 2010
 Usnesení č.491PDF24kBDOCNávrh vlády na odvolání dosavadního předsedy a jmenování nového předsedy Českého statistického úřadu
 Usnesení č.492PDF17kBDOCNávrh na jmenování vládního zmocněnce pro rozšíření jaderné elektrárny Temelín
 Usnesení č.493PDF30kBDOCNávrh na sjednání Protokolu, kterým se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými o letecké dopravě, podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007
 Usnesení č.494PDF30kBDOCRozhodnutí vlády ve věci postupu dostavby dálnice D 11