Dokumenty vlády - 2011-04-20

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2011-04-20
     Program jednáníDOC89kB
     Dodatek č.1DOC32kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.278PDF28kBDOCNávrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 až 2014
 Usnesení č.279PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.280PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.281PDF27kBDOCVyhodnocení aplikace vybraných podzákonných právních předpisů provádějících zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a to na základě usnesení vlády č. 1550 ze dne 14. 12. 2009
 Usnesení č.282PDF33kBDOCZpůsob koordinace kosmických aktivit vlády České republiky
 Usnesení č.283PDF25kBDOCPokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (Medevac)
 Usnesení č.284PDF41kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2011
 Usnesení č.285PDF24kBDOCZpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2010
 Usnesení č.286PDF25kBDOCPřehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 Usnesení č.287PDF26kBDOCZpráva o využití finančních prostředků programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou" na řešení následků povodní v srpnu 2010
 Usnesení č.288PDF23kBDOCZpráva o provozu protikorupční linky 199 za období od 1. ledna do 31. prosince 2010
 Usnesení č.289PDF26kBDOCNávrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
 Usnesení č.290PDF25kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci
 Usnesení č.291PDF28kBDOCNávrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
 Usnesení č.292PDF25kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
 Usnesení č.293PDF25kBDOCNávrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Maďarské republiky Pála Schmitta v České republice ve dnech 21. - 22. dubna 2011
 Usnesení č.294PDF17kBDOCŽádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
 Usnesení č.295PDF29kBDOCNávrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010
 Usnesení č.296PDF24kBDOCInformace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2011
 Usnesení č.297PDF24kBDOCOdpověď na dopis advokáta Jana Kalvody ze dne 11. dubna 2011 ve věci rozhodčího řízení vedeného společností Diag Human SEproti České republice o náhradu škody
 Usnesení č.298PDF25kBDOCBilance Programu Zelená úsporám