Dokumenty vlády - 2012-01-04

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-01-04
     Program jednáníDOC174kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1PDF47kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.2PDF37kBDOCNávrh věcného záměru zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 Usnesení č.3PDF48kBDOCAnalýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím
 Usnesení č.4PDF42kBDOCNárodní strategie ochrany práv dětí
 Usnesení č.5PDF45kBDOCRozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010
 Usnesení č.6PDF56kBDOCNávrh postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2012
 Usnesení č.7PDF48kBDOCInformace o průběhu a výsledcích jednání o návrhu na sjednání nové dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic, a návrh dalšího postupu České republiky ve věci platnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu, ve znění Dodatkového protokolu podepsaného dne 13. prosince 2003 v Bruselu
 Usnesení č.8PDF47kBDOCZměna usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 565, o Zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákonů č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
    Příloha č.1PDF104kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 8
 Usnesení č.9PDF50kBDOCRozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 243)
    Příloha č.1PDF92kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 9
 Usnesení č.10PDF46kBDOCOptimalizace vojenských újezdů
 Usnesení č.11PDF45kBDOCZpráva o plnění Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011
 Usnesení č.12PDF38kBDOCStanovení výše příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejích území pro rok 2012
 Usnesení č.13PDF37kBDOCNávrh na změnu Statutu Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny
    Příloha č.1PDF44kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 13
 Usnesení č.14PDF48kBDOCMetodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace
 Usnesení č.15PDF37kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Francouzské republice ve dnech 5. – 6. ledna 2012
 Usnesení č.16PDF46kBDOCZpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice ve dnech 12.-13.prosince 2011
 Usnesení č.17PDF45kBDOCZpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Alžírské demokratické lidové republiky Mourada Medelciho v České republice ve dnech 20. - 22. listopadu 2011
 Usnesení č.18PDF46kBDOCZpráva o uskutečněné oficiální návštěvě izraelského místopředsedy vlády a ministra pro strategické záležitosti Moše Ja’alona v Praze ve dnech 22. - 24. 11. 2011
 Usnesení č.19PDF46kBDOCZpráva o státní návštěvě prezidenta Ruské federace v České republice ve dnech 7. - 8. prosince 2011
 Usnesení č.20PDF47kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády z 9. listopadu 2011 č. 825, k návrhu na sjednání Obchodní dohody proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálii, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými