Dokumenty vlády - 2012-01-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-01-18
     Program jednáníDOC60kB
     Dodatek č.1DOC34kB
     Dodatek č.2DOC33kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.40PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.41PDF29kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.42PDF31kBDOCSoubor Rámcových pozic k návrhům nařízení pro fondy Společného strategického rámce EU pro období 2014-2020
 Usnesení č.43PDF21kBDOCStrategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 – 2013: průběžné vyhodnocení úkolů
 Usnesení č.44PDF29kBDOCProblematika chirurgických kastrací u pachatelů sexuálních trestných činů
 Usnesení č.45PDF19kBDOCNávrh na jmenování dvou místopředsedů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
 Usnesení č.46PDF20kBDOCNávrh na odvolání zmocněnců vlády pro liniovou výstavbu pozemních komunikací
 Usnesení č.47PDF27kBDOCNávrh zákona o evropské občanské iniciativě
 Usnesení č.48PDF26kBDOCAnalýza právních možností prosazení vůle státu v tomto a budoucích tendrech na výstavbu jaderných bloků
 Usnesení č.49PDF22kBDOCNávrh na prodloužení mandátu vládního zmocněnce pro rozšíření Jaderné elektrárny Temelín
 Usnesení č.50PDF33kBDOCZměna Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy schválené usnesením vlády ze dne 8. listopadu 2006 č. 1270
 Usnesení č.51PDF19kBDOCPoskytnutí peněžních darů vybraným institucím do zahraničí v roce 2012 v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí
 Usnesení č.52PDF30kBDOCNávrh na sjednání Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)
 Usnesení č.53PDF18kBDOCNávrh usnesení k námětům na redukci agend, úřadů a institucí