Dokumenty vlády - 2012-02-01

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-02-01
     Program jednáníDOC52kB
     Dodatek č.1DOC32kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.64PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.65PDF27kBDOCZhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2012
    Příloha č.1PDF24kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 65
 Usnesení č.66PDF26kBDOCVeřejná zakázka "Modernizace tratě Rokycany - Plzeň"
 Usnesení č.67PDF20kBDOCNávrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na 48. bezpečnostní konferenci v Mnichově v termínu 3. – 5. února 2012
 Usnesení č.68PDF20kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Nizozemského království v České republice dne 8. února 2012
 Usnesení č.69PDF17kBDOCJmenování člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
 Usnesení č.70PDF25kBDOCOdvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven