Dokumenty vlády - 2012-02-08

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-02-08
     Program jednáníDOC82kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.72PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.73PDF26kBDOCNávrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 568)
    Příloha č.1PDF25kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 73
 Usnesení č.74PDF26kBDOCNávrh poslanců Lenky Kohoutové, Jaromíra Drábka, Martina Vacka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 569)
    Příloha č.1PDF22kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 74
 Usnesení č.75PDF26kBDOCZpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2011
 Usnesení č.76PDF29kBDOCVeřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti "Zabezpečení strategických přepravních kapacit" a ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v užším řízení
 Usnesení č.77PDF30kBDOCNávrh na obeslání 12. zvláštního zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí (Nairobi, Keňa, 20. - 22. února 2012)
    Příloha č.1PDF31kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 77
 Usnesení č.78PDF26kBDOCNávrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Turecké republice ve dnech 14. až 16. února 2012
 Usnesení č.79PDF19kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spolkové republice Německo ve dnech 9. - 10. února 2012
 Usnesení č.80PDF19kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Nizozemském království dne 16. února 2012
 Usnesení č.81PDF19kBDOCNávrh na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na zasedání na vysoké úrovni v rámci 19. řádného zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě ve dnech 28.-29. února 2012