Dokumenty vlády - 2012-02-15

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-02-15
     Program jednáníDOC94kB
     Dodatek č.1DOC34kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.82PDF25kBDOCNávrh zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
 Usnesení č.83PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.84PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.85PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
 Usnesení č.86PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., a nařízení vlády č. 70/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.87PDF25kBDOCSenátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 577)
    Příloha č.1PDF31kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 87
 Usnesení č.88PDF25kBDOCSenátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 578)
    Příloha č.1PDF27kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 88
 Usnesení č.89PDF25kBDOCSenátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 576)
    Příloha č.1PDF24kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 89
 Usnesení č.90PDF25kBDOCNávrh poslanců Pavla Staňka, Stanislava Polčáka a Jany Suché na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 584)
    Příloha č.1PDF27kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 90
 Usnesení č.91PDF25kBDOCNávrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 585)
    Příloha č.1PDF33kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 91
 Usnesení č.92PDF17kBDOCNávrh tezí zákona o úřednících veřejné správy
 Usnesení č.93PDF29kBDOCZávěrečná doporučení Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace
    Příloha č.1PDF22kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 93
 Usnesení č.94PDF17kBDOCRozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 244)
    Příloha č.1PDF78kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 94
 Usnesení č.95PDF28kBDOCNávrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 Usnesení č.96PDF18kBDOCNávrh vyjádření vlády ČR k žádosti Itálie o přistoupení k Úmluvě o kontrole a označování předmětů z drahých kovů
    Příloha č.1PDF22kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 96
 Usnesení č.97PDF25kBDOCNávrh na uskutečnění setkání prezidentů Chorvatska, Srbska, Slovenska a České republiky na zámku v Lánech ve dnech 18.-19. února 2012
 Usnesení č.98PDF17kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Španělském království ve dnech 15.-17. února 2012
 Usnesení č.99PDF18kBDOCNávrh na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na konsistoři u příležitosti uvedení arcibiskupa Dominika Duky do hodnosti kardinála ve Vatikánu ve dnech 17. – 19. února 2012
 Usnesení č.100PDF25kBDOCZpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga ve Státě Katar a v Bahrajnském království ve dnech 17.- 20. ledna 2012
 Usnesení č.101PDF26kBDOCAnalýza zřízení registru přestupků
 Usnesení č.102PDF17kBDOCPředložení kandidátní listiny České republiky pro volby soudce Evropského soudu pro lidská práva
    Příloha č.1PDF19kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 102
 Usnesení č.103PDF25kBDOCNávrh na změnu usnesení ze dne 8. února 2012 č. 77, o obeslání 12. zvláštního zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí