Dokumenty vlády - 2012-02-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-02-22
     Program jednáníDOC80kB
     Dodatek č.1DOC33kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.104PDF27kBDOCNávrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
 Usnesení č.105PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.106PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zavedením základních registrů
 Usnesení č.107PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.108PDF30kBDOCOptimalizace auditní činnosti v ČR pro Operační programy přeshraniční spolupráce 2007-2013 včetně souvisejících změn v usneseních vlády
 Usnesení č.109PDF20kBDOCDopracování metodiky pro využití metody EPC (Energy Performance Contracting - energetické služby se zárukou)
 Usnesení č.110PDF40kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2012
 Usnesení č.111PDF26kBDOCInformace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2011
 Usnesení č.112PDF18kBDOCNávrh na odvolání a jmenování náhradníka člena Státní volební komise
 Usnesení č.113PDF26kBDOCProdloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektů
    Příloha č.1PDF21kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 113
 Usnesení č.114PDF19kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 29. února – 1. března 2012
 Usnesení č.115PDF20kBDOCNávrh na uskutečnění setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny, zemí Východního partnerství, Dánska, Estonska, Litvy, Lotyšska a zástupců Evropské komise ve dnech 4. a 5. března 2012 v Praze
 Usnesení č.116PDF26kBDOCZpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády Irácké republiky Hussaina al-Shahristaniho s delegací v ČR ve dnech 22.- 24. ledna 2012
 Usnesení č.117PDF20kBDOCZměna příslušnosti hospodaření k 15 % majetkové účasti státu na hospodaření společnosti ČEPS, a.s., z Ministerstva práce a sociálních věcí na Ministerstvo průmyslu a obchodu
 Usnesení č.118PDF31kBDOCNávrh na obeslání Diplomatické konference k přijetí návrhu Protokolu o kosmických statcích k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení, konané ve dnech 26. února - 9. března 2012
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 118