Dokumenty vlády - 2012-03-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-03-07
     Program jednáníDOC78kB
     Dodatek č.1DOC31kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.134PDF27kBDOCNávrh poslanců Jiřího Štětiny, Lenky Andrýskové, Jiřího Rusnoka, Borise Šťastného, Marka Šnajdra, Jiřího Skalického, Aleše Roztočila, Pavla Holíka, Jaroslava Krákory, Soni Markové a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě (sněmovní tisk č. 593)
    Příloha č.1PDF26kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 134
 Usnesení č.135PDF27kBDOCNávrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 602)
    Příloha č.1PDF32kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 135
 Usnesení č.136PDF27kBDOCNávrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 601)
    Příloha č.1PDF32kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 136
 Usnesení č.137PDF27kBDOCNávrh poslanců Václava Mencla, Kateřiny Klasnové, Petra Skokana, Vítězslava Jandáka, Václava Kubaty, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 592)
    Příloha č.1PDF32kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 137
 Usnesení č.138PDF27kBDOCNávrh poslanců Cyrila Zapletala, Pavla Ploce, Josefa Novotného a dalších na vydání zákona o zřízení Krajského soudu v Liberci a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 598)
    Příloha č.1PDF29kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 138
 Usnesení č.139PDF27kBDOCNávrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jiřího Petrů, Stanislava Křečka, Milady Halíkové, Jany Suché, Otty Chaloupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 599)
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 139
 Usnesení č.140PDF27kBDOCNávrh poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 600)
    Příloha č.1PDF27kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 140
 Usnesení č.141PDF20kBDOCŽádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 20
    Příloha č.1PDF410kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 141
 Usnesení č.142PDF27kBDOCInformace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec – prosinec 2011
 Usnesení č.143PDF20kBDOCÚčast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (Kodaň, 9. - 10. března 2012)
 Usnesení č.144PDF28kBDOCNávrh na prodloužení a změně mandátu vládního zmocněnce pro kandidaturu ČR na umístění Evropské agentury pro globální navigační družicový systém (agentura GSA)
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 144
 Usnesení č.145PDF24kBDOCK možnostem prodeje nadbytečných letounů L-159
 Usnesení č.146PDF20kBDOCNávrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012