Dokumenty vlády - 2012-03-14

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-03-14
     Program jednáníDOC124kB
     Dodatek č.1DOC35kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.148PDF25kBDOCNávrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
 Usnesení č.149PDF25kBDOCNávrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
 Usnesení č.150PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.151PDF24kBDOCNávrh věcného záměru volebního zákoníku
 Usnesení č.152PDF25kBDOCNávrh poslanců Lenky Kohoutové, Jana Čechlovského, Dagmar Navrátilové, Rudolfa Chlada a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 605)
    Příloha č.1PDF26kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 152
 Usnesení č.153PDF27kBDOCAnalýza možností odčerpávat majetek pocházející z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky
 Usnesení č.154PDF18kBDOCExportní strategie České republiky pro období 2012-2020
 Usnesení č.155PDF27kBDOCPodpora vnitrozemské vodní dopravy v České republice
 Usnesení č.156PDF26kBDOCVyrozumění veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)
 Usnesení č.157PDF28kBDOCZávěrečná doporučení Výboru OSN pro práva dítěte
    Příloha č.1PDF24kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 157
 Usnesení č.158PDF18kBDOCŽádost o souhlas vlády České republiky s použitím vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 v kapitole 308 - Národní bezpečnostní úřad
 Usnesení č.159PDF28kBDOCNávrh na řešení částečného pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek
    Příloha č.1PDF915kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 159
 Usnesení č.160PDF17kBDOCZávěrečné vyhodnocení programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233 330 "Rozvoj a obnova materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně"
    Příloha č.1PDF35kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 160
 Usnesení č.161PDF24kBDOCVeřejná zakázka "Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov"
 Usnesení č.162PDF24kBDOCNávrh na jmenování členů Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
 Usnesení č.163PDF17kBDOCKomentář ke třetímu stanovisku Poradního výboru Rady Evropy k Rámcové úmluvě na ochranu národnostních menšin ohledně plnění závazků z této úmluvy Českou republikou
 Usnesení č.164PDF27kBDOCNávrh na přijetí změny Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) - Rozšíření mandátu EBRD na oblast jižního a východního Středomoří
 Usnesení č.165PDF18kBDOCÚčast delegace ČR vedené předsedou vlády Petrem Nečasem na Summitu o jaderné bezpečnosti v Soulu ve dnech 24.- 28. března 2012
 Usnesení č.166PDF18kBDOCNávrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem obrany na společné zasedání ministrů zahraničních věcí a obrany zemí NATO v Bruselu ve dnech 18. – 19. dubna 2012
 Usnesení č.167PDF26kBDOCÚčast delegace ČR vedené prezidentem republiky na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Chicagu ve dnech 20. – 21. května 2012
 Usnesení č.168PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky na Filipínách a ve Vietnamu ve dnech 18.-23. března 2012
 Usnesení č.169PDF17kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Makedonské republiky Nikoly Popoského v České republice dne 29. března 2012
 Usnesení č.170PDF25kBDOCZpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Itálii ve dnech 13. – 14. února 2012
 Usnesení č.171PDF25kBDOCZpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Estonské republiky Urmase Paeta v České republice ve dnech 9. – 10. února 2012
 Usnesení č.172PDF25kBDOCZpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Maďarska J. Martonyiho v České republice dne 21.2. 2012
 Usnesení č.173PDF15kBDOCNávrh na odvolání a jmenování mluvčího vlády
 Usnesení č.174PDF16kBDOCJmenování Mgr. Ondřeje Malého členem Rady Českého telekomunikačního úřadu
 Usnesení č.175PDF24kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 10. listopadu 2010 č. 803, k návrhu na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997