Dokumenty vlády - 2012-03-21

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-03-21
     Program jednáníDOC85kB
     Dodatek č.1DOC34kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.178PDF35kBDOCNávrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012
    Příloha č.1PDF24kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 178
 Usnesení č.179PDF25kBDOCNávrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
 Usnesení č.180PDF19kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.181PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.182PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.183PDF34kBDOCMechanismus implementace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020
    Příloha č.1PDF79kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 183
 Usnesení č.184PDF26kBDOCDoporučení ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2014-2020
 Usnesení č.185PDF25kBDOCNávrh usnesení vlády o souhlasu s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na řešení rozpočtově nekrytých výdajů programu 153 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOHS v roce 2012
 Usnesení č.186PDF24kBDOCStanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 - „Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel“
 Usnesení č.187PDF23kBDOCStanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/15 - "Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D3"
 Usnesení č.188PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/14 "Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady"
 Usnesení č.189PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/31 "Prodej přebytku jednotek přiděleného množství emisí (Assigned Amount Units) a použití takto získaných peněžních prostředků"
 Usnesení č.190PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/17 „Pohledávky spravované Vězeňskou službou České republiky“
 Usnesení č.191PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/25 "Hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu určenými na Program podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití"
 Usnesení č.192PDF24kBDOCKontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/32 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2009“
 Usnesení č.193PDF33kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2012
 Usnesení č.194PDF27kBDOCNávrh na přijetí změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 Usnesení č.195PDF26kBDOCZákladní parametry zadávacích podmínek pro veřejné zakázky - výstavba a modernizace pozemních komunikací
 Usnesení č.196PDF16kBDOCVýroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011
 Usnesení č.197PDF16kBDOCNávrh na jmenování dvou členů předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky
 Usnesení č.198PDF16kBDOCNávrh na využití jména Václava Havla ve spojení s letištěm Praha – Ruzyně