Dokumenty vlády - 2012-04-04

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-04-04
     Program jednáníDOC93kB
     Dodatek č.1DOC33kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.223PDF25kBDOCInformace o dalším postupu ve věci regulace lobbingu v České republice a teze k návrhu zákona o lobbingu
 Usnesení č.224PDF21kBDOCInformace o zajištění vybraných služeb informačních a komunikačních technologií využívaných státní správou
 Usnesení č.225PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/18 "Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik“
 Usnesení č.226PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/02 "Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo průmyslu a obchodu"
 Usnesení č.227PDF25kBDOCStanovisko České obchodní inspekce a Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru z kontrolní akce č. 11/32 "Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými je příslušná hospodařit Česká obchodní inspekce"
 Usnesení č.228PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/06 „Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané správy národních parků“
 Usnesení č.229PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/04 „Peněžní prostředky určené na zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí“
 Usnesení č.230PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.10/23 „Peněžní prostředky poskytované ČR v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska“
 Usnesení č.231PDF25kBDOCK nápravným opatřením přijatým ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/01
 Usnesení č.232PDF24kBDOCStanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/05 "Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad"
 Usnesení č.233PDF26kBDOCZpráva o plnění programů prevence před povodněmi k 31. 12. 2011
 Usnesení č.234PDF24kBDOCVeřejná zakázka "Rekonstrukce žst. Olomouc"
 Usnesení č.235PDF25kBDOCVeřejná zakázka "Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice"
 Usnesení č.236PDF25kBDOCVeřejná zakázka "Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba"
 Usnesení č.237PDF25kBDOCVeřejná zakázka "Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí"
 Usnesení č.238PDF25kBDOCVeřejná zakázka "Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Tábora"
 Usnesení č.239PDF25kBDOCRoční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011
 Usnesení č.240PDF25kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
 Usnesení č.241PDF25kBDOCInformace o průběhu a výsledcích 17. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 7. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (28. listopad – 9. prosinec 2011, Durban, Jihoafrická republika) a návrh dalšího postupu v souvislosti se změnou přílohy I Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu
 Usnesení č.242PDF26kBDOCNávrh na obeslání XIII. Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD XIII)
 Usnesení č.243PDF29kBDOCAkční plán České republiky "Partnerství pro otevřené vládnutí "
    Příloha č.1PDF55kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 243
    Příloha č.2PDF48kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 243