Dokumenty vlády - 2012-04-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-04-11
     Program jednáníDOC134kB
     Dodatek č.1DOC32kB
     Dodatek č.2DOC33kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.244PDF27kBDOCNávrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 Usnesení č.245PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.246PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 Usnesení č.247PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších zákonů
 Usnesení č.248PDF27kBDOCNávrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jaroslava Krákory a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 630)
    Příloha č.1PDF30kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 248
 Usnesení č.249PDF27kBDOCNávrh poslanců Jana Klána, Květy Matušovské, Gabriely Hubáčkové, Marie Rusové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 628)
    Příloha č.1PDF27kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 249
 Usnesení č.250PDF27kBDOCNávrh poslanců Milana Urbana, Josefa Smýkala, Jaroslava Krákory, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 631)
    Příloha č.1PDF29kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 250
 Usnesení č.251PDF27kBDOCNávrh poslanců Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 633)
    Příloha č.1PDF30kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 251
 Usnesení č.252PDF27kBDOCNávrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Marie Nedvědové, Miroslava Opálky a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 635)
    Příloha č.1PDF32kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 252
 Usnesení č.253PDF21kBDOCPředpoklady a východiska pro přípravu ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti
 Usnesení č.254PDF29kBDOCAnalýza schvalovacích procesů pro energetické stavby
 Usnesení č.255PDF25kBDOCNávrh opatření na eliminaci slabých míst výstavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín za resort dopravy
 Usnesení č.256PDF27kBDOCAnalýza všech plateb ve veřejné správě, které svou povahou odpovídají správním poplatkům, avšak jsou upraveny v resortních prováděcích předpisech
 Usnesení č.257PDF22kBDOCZpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do 31.12.2011
 Usnesení č.258PDF22kBDOCAkční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 - 2015
 Usnesení č.259PDF20kBDOCVeřejná zakázka "Řízení procesů optimalizace využití a správy vybraných aktiv resortu MPSV a dodávka souvisejících služeb"
 Usnesení č.260PDF26kBDOCNávrh na jmenování do hodností generálů
 Usnesení č.261PDF25kBDOCJmenování předsedkyně Krajského soudu v Ostravě
 Usnesení č.262PDF26kBDOCZpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti za rok 2011
 Usnesení č.263PDF32kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 263
    Příloha č.2PDF22kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 263
    Příloha č.3PDF25kBDOC         Příloha č.3 k usnesení č. 263
    Příloha č.4PDF22kBDOC         Příloha č.4 k usnesení č. 263
 Usnesení č.264PDF27kBDOCPřehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2011 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 Usnesení č.265PDF19kBDOCZáměr na výstavbu nového Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu, D.C., USA
 Usnesení č.266PDF19kBDOCPoskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2012
 Usnesení č.267PDF20kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Albánské republice a Makedonské republice ve dnech 16. – 17. dubna 2012
 Usnesení č.268PDF20kBDOCNávrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády u Svatého stolce ve dnech 24. – 26. května 2012
 Usnesení č.269PDF20kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy spolkové země Sasko-Anhaltsko Reinera Haseloffa v České republice ve dnech 12. - 13. dubna 2012
 Usnesení č.270PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Spolkové republice Německo dne 19. března 2012
 Usnesení č.271PDF18kBDOCNárodní program reforem ČR 2012
 Usnesení č.272PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.273PDF27kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
 Usnesení č.274PDF27kBDOCNávrh poslanců Zdeňky Horníkové, Lenky Andrýsové, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 638)
    Příloha č.1PDF35kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 274
 Usnesení č.275PDF37kBDOCPříprava státního rozpočtu na léta 2013 až 2015 a návrh střednědobých výdajových rámců na léta 3013 až 2015