Dokumenty vlády - 2012-04-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-04-25
     Program jednáníDOC78kB
     Dodatek č.1DOC32kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.294PDF26kBDOCNávrh na předložení žádosti Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o vyslovení důvěry
 Usnesení č.295PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
 Usnesení č.296PDF26kBDOCNávrh poslanců Rudolfa Chlada, Václava Horáčka, Václava Kubaty a dalších na vydání zákona o bezpečném pohybu při lyžování, snowboardingu a jízdě na jízdním kole (sněmovní tisk č. 648)
    Příloha č.1PDF35kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 296
 Usnesení č.297PDF26kBDOCInformace o pokladním plnění státního rozpočtu české republiky za 1. čtvrtletí 2012
 Usnesení č.298PDF51kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2012
 Usnesení č.299PDF25kBDOCJmenování soudců
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 299
 Usnesení č.300PDF26kBDOCStanovení jmenovitých pracovních úkolů ředitele Pozemkového fondu České republiky na rok 2012
 Usnesení č.301PDF24kBDOCStrategie poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí pro období 2013 - 2018
 Usnesení č.302PDF30kBDOCNávrh na sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informaci
 Usnesení č.303PDF30kBDOCNávrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsané v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991
 Usnesení č.304PDF30kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
 Usnesení č.305PDF29kBDOCNávrh na obeslání Třicátého zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (30. dubna - 4. května 2012, Ženeva, Švýcarsko)
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 305
 Usnesení č.306PDF29kBDOCNávrh na obeslání pátého zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (La Rochelle, Francie, 14. - 18. května 2012)
    Příloha č.1PDF27kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 306
 Usnesení č.307PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Bulharské republice, která se uskutečnila dne 27. března 2012
 Usnesení č.308PDF27kBDOCFinanční krytí výdajů souvisejících se vznikem Generální inspekce bezpečnostních sborů na rok 2012
 Usnesení č.309PDF27kBDOCKonvergenční program České republiky (aktualizace duben 2012)