Dokumenty vlády - 2012-05-09

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-05-09
     Program jednáníDOC90kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.327PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
 Usnesení č.328PDF27kBDOCZpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky v roce 2011, Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu v roce 2011 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2012
 Usnesení č.329PDF29kBDOCZpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2011
 Usnesení č.330PDF27kBDOCHodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2010 – 2011
 Usnesení č.331PDF27kBDOCEtický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy
    Příloha č.1PDF49kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 331
 Usnesení č.332PDF20kBDOCMateriální zabezpečení činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu
    Příloha č.1PDF19kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 332
 Usnesení č.333PDF23kBDOCNávrh smlouvy uzavírané na základě veřejné zakázky na služby „Činnost odborného experta při veřejnosprávních kontrolách u organizací, u nichž je MZe zřizovatelem nebo zakladatelem“
 Usnesení č.334PDF24kBDOCZpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2011
 Usnesení č.335PDF25kBDOCMimořádná národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti
 Usnesení č.336PDF26kBDOCStanovisko k instrumentům MOP přijatým na 100. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2011
    Příloha č.1PDF23kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 336
 Usnesení č.337PDF30kBDOCNávrh na sjednání Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé
 Usnesení č.338PDF32kBDOCNávrh na obeslání 101. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 30. května – 15. června 2012)
    Příloha č.1PDF24kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 338
 Usnesení č.339PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny Zlatka Lagumdžiji v České republice ve dnech 14. – 16. května 2012
 Usnesení č.340PDF25kBDOCNávrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Islandu v České republice ve dnech 16. – 18. května 2012
 Usnesení č.341PDF25kBDOCZpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Súdánské republiky Aliho Ahmeda Kartiho v ČR ve dnech 10. - 12. 4. 2012
 Usnesení č.342PDF20kBDOCNávrh na obeslání 65. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 21. – 26. května 2012 v Ženevě
    Příloha č.1PDF21kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 342