Dokumenty vlády - 2012-05-30

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-05-30
     Program jednáníDOC141kB
     Dodatek č.1DOC33kB
     Dodatek č.2DOC30kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.377PDF30kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.378PDF29kBDOCNávrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
 Usnesení č.379PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.380PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.381PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.382PDF18kBDOCNávrh věcného záměru zákona o kybernetické bezpečnosti
 Usnesení č.383PDF29kBDOCAnalýza institutu účinné lítosti v korupčních kauzách
 Usnesení č.384PDF29kBDOCNávrh na řešení nedostatečnosti finančních prostředků ve Vězeňské službě České republiky
 Usnesení č.385PDF34kBDOCNávrh koncepce nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013
 Usnesení č.386PDF25kBDOCÚčast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně
 Usnesení č.387PDF19kBDOCRozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 245)
    Příloha č.1PDF89kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 387
 Usnesení č.388PDF20kBDOCŽádost o souhlas vlády s prodejem a směnou nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 23
    Příloha č.1PDF329kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 388
 Usnesení č.389PDF19kBDOCNávrh programu "Informace - základ výzkumu" na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 Usnesení č.390PDF19kBDOCNominace člena a náhradníka České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2010-2014 - nominace Asociace krajů ČR
 Usnesení č.391PDF25kBDOCNávrh na jmenování rektora Univerzity Hradec Králové
 Usnesení č.392PDF18kBDOCNávrh na poskytnutí peněžního daru v rámci rozvojové pomoci Palestinským autonomním územím
 Usnesení č.393PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Slovenské republice ve dnech 5. – 6. května 2012
 Usnesení č.394PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 20. dubna 2012
 Usnesení č.395PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Miroslava Lajčáka v České republice dne 30. dubna 2012
 Usnesení č.396PDF19kBDOCNávrh systemizace příslušníků Policie České republiky a systemizace příslušníků zařazených v Policejní akademii ČR a v policejních školách pro rok 2013