Dokumenty vlády - 2012-06-06

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-06-06
     Program jednáníDOC71kB
     Dodatek č.1DOC36kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.397PDF28kBDOCNávrh poslanců Miroslava Opálky, Soni Markové, Pavla Kováčika a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 458/2011 Sb., o změně některých zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (sněmovní tisk č. 677)
    Příloha č.1PDF31kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 397
 Usnesení č.398PDF26kBDOCNávrh poslanců Jiřího Dolejše, Petra Braného, Miloslavy Vostré, Vojtěch Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém přiznání) (sněmovní tisk č. 678)
    Příloha č.1PDF41kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 398
 Usnesení č.399PDF33kBDOCPříprava úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě
    Příloha č.1PDF61kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 399
 Usnesení č.400PDF26kBDOCNávrh na jmenování ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů
 Usnesení č.401PDF28kBDOCZměny ve složení Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
 Usnesení č.402PDF24kBDOCNávrhy na jmenování profesorů
 Usnesení č.404PDF20kBDOCNávrh na výpověď Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o vzájemném poskytování bezplatné léčebné péče členům diplomatických misí a konzulárních úřadů
 Usnesení č.405PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase ve Slovenské republice dne 14. května 2012