Dokumenty vlády - 2012-06-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-06-19
     Program jednáníDOC101kB
     Dodatek č.1DOC35kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.432PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.433PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 384/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb.
 Usnesení č.434PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.435PDF29kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.436PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.437PDF20kBDOCNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.438PDF20kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.
 Usnesení č.439PDF19kBDOCPostup při zpracovávání personálních projektů a jejich ověřování Národním bezpečnostním úřadem
 Usnesení č.440PDF32kBDOCNávrh rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie a. s. jejím vkladem do společnosti Český Aeroholding, a. s.
 Usnesení č.441PDF30kBDOCNávrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků a návrh na změnu struktury vázání výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra v roce 2012
 Usnesení č.442PDF28kBDOCNávrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013–2017
 Usnesení č.443PDF26kBDOCZpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020
 Usnesení č.444PDF19kBDOCNávrh programu „Národní program udržitelnosti I“ na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 Usnesení č.445PDF19kBDOCNávrh programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Národní program udržitelnosti II“
 Usnesení č.446PDF25kBDOCVýroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2011
 Usnesení č.447PDF19kBDOCNávrh na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky
 Usnesení č.448PDF18kBDOCNávrh na odvolání dvou členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky
 Usnesení č.449PDF28kBDOC1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012
 Usnesení č.450PDF20kBDOCNávrh na uskutečnění setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v České republice ve dnech 21.- 22. června 2012
 Usnesení č.451PDF28kBDOCZpráva o uskutečněné oficiální návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na Palestinských územích a v Kyperské republice ve dnech 5. - 8. května 2012
 Usnesení č.452PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase v Rumunsku a o účasti na summitu Přátel koheze dne 1. června 2012
 Usnesení č.453PDF19kBDOCŽádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
 Usnesení č.454PDF29kBDOCProdej povolenek zbývajících v rezervě pro nové účastníky (NER) na konci II. obchodovacího období (2008-2012) a způsob využití získaných prostředků
 Usnesení č.455PDF23kBDOCOdvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
 Usnesení č.456PDF26kBDOCZáměr Ministerstva obrany transformovat vojenské opravárenské podniky č.j. V114/2012