Dokumenty vlády - 2012-07-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-07-11
     Program jednáníDOC129kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.515PDF20kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.516PDF26kBDOCNávrh poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. (sněmovní tisk č. 709)
    Příloha č.1PDF34kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 516
 Usnesení č.517PDF27kBDOCNávrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jeronýma Tejce a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 710)
    Příloha č.1PDF26kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 517
 Usnesení č.518PDF26kBDOCNávrh poslankyně Kateřiny Klasnové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 711)
    Příloha č.1PDF29kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 518
 Usnesení č.519PDF30kBDOCSeznam opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu
 Usnesení č.520PDF19kBDOCZákladní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky "Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje"
 Usnesení č.521PDF19kBDOCNávrh usnesení vlády o výjimce ze zapojení do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj
 Usnesení č.522PDF28kBDOCPokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Sýrie
 Usnesení č.523PDF26kBDOCZpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011
 Usnesení č.524PDF27kBDOCVýroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2011
 Usnesení č.525PDF27kBDOCZpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011
 Usnesení č.526PDF27kBDOCZpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011
 Usnesení č.527PDF25kBDOCZpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2011
 Usnesení č.528PDF25kBDOCVýroční zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. za rok 2011
 Usnesení č.529PDF26kBDOCInformace o naplňování závěrů Analýzy efektivity policie při provádění úkonů trestního řízení v oblasti trestných činů korupce
 Usnesení č.530PDF31kBDOCNávrh na ratifikaci změn Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010, včetně prohlášení a výhrad ČR, a prohlášení a výhrad učiněných Českou republikou na Konferenci vládních zmocněnců v roce 2006
 Usnesení č.531PDF21kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky v Myanmaru/Barmě ve dnech 15.-18. července 2012.
 Usnesení č.532PDF27kBDOCZpráva o státní návštěvě prezidentky Švýcarské konfederace Eveline Widmer-Schlumpfové v České republice ve dnech 4.-5. června 2012