Dokumenty vlády - 2012-08-15

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-08-15
     Program jednáníDOC75kB
     Dodatek č.1DOC42kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.590PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 Usnesení č.591PDF29kBDOCNávrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 Usnesení č.592PDF25kBDOCZpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2011
 Usnesení č.593PDF29kBDOCVyrozumění veřejného ochránce práv ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednávání nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup a Doporučení veřejného ochránce práv ke změně zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
    Příloha č.1PDF56kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 593
 Usnesení č.594PDF32kBDOCNávrh změny v uplatňování Zásad realizace programů průmyslové spolupráce
 Usnesení č.595PDF25kBDOCZákladní parametry zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku "Distribuce a prodej kuponů emise 2014 a následující emise"
 Usnesení č.596PDF27kBDOCFinanční zajištění investiční akce "Generální rekonstrukce rádiové sítě Horské služby"
 Usnesení č.597PDF28kBDOCNávrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her
 Usnesení č.598PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.599PDF27kBDOCZpráva o průběhu a výsledcích pátého zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (La Rochelle, Francie, 14. - 18. května 2012)
 Usnesení č.600PDF26kBDOCInformace o optimalizaci sítě zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí