Dokumenty vlády - 2012-09-06

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-09-06
     Program jednáníDOC69kB
     Dodatek č.1DOC33kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.645PDF25kBDOCAnalýza možností právní úpravy obchodního rejstříku v novém rejstříkovém zákoně s návrhem řešení
 Usnesení č.646PDF18kBDOCKoncepce ochrany a péče o nezletilé cizince bez doprovodu, včetně žadatelů o mezinárodní ochranu
 Usnesení č.647PDF25kBDOCZpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011
 Usnesení č.648PDF24kBDOCNávrh na zřízení hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti s vnější hranicí Chomutov
 Usnesení č.649PDF25kBDOCInformace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden – červen 2012
 Usnesení č.650PDF16kBDOCJmenování člena Dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financí
 Usnesení č.651PDF30kBDOCNávrh na obeslání 25. Kongresu Světové poštovní unie a na změnu Akt Světové poštovní unie
    Příloha č.1PDF32kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 651
    Příloha č.2PDF28kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 651
 Usnesení č.652PDF26kBDOCNávrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Itálii ve dnech 17.-20. září 2012
 Usnesení č.653PDF18kBDOCÚčast prvního náměstka ministra a státního tajemníka pro evropské záležitosti J. Schneidera - v zastoupení prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga - na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (tzv. "Gymnich") v Paphosu na Kypru ve dnech 7. - 8. 9. 2012
 Usnesení č.654PDF27kBDOCNávrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
 Usnesení č.655PDF16kBDOCInformace o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost v České republice