Dokumenty vlády - 2012-09-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-09-12
     Program jednáníDOC93kB
     Dodatek č.1DOC38kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.656PDF22kBDOCNávrh systemizace příslušníků Policie České republiky a systemizace příslušníků zařazených v Policejní akademii ČR a v policejních školách pro rok 2013
 Usnesení č.657PDF20kBDOCNávrh systemizace celkových početních stavů příslušníků a občanských zaměstnanců Hasičského záchranného sboru České republiky včetně rozpočtu platových a s nimi souvisejících výdajů pro rok 2013
 Usnesení č.658PDF26kBDOCNávrh poslanců Kateřiny Klasnové, Radka Johna, Jany Drastichové a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 766)
    Příloha č.1PDF31kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 658
 Usnesení č.659PDF20kBDOCAkční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020
 Usnesení č.660PDF19kBDOCNárodní akční plán k zajištění udržitelného používání pesticidů v České republice
 Usnesení č.661PDF28kBDOCZpůsob financování provozu základních registrů po 1. červenci 2012
    Příloha č.1PDF23kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 661
 Usnesení č.662PDF31kBDOCZhodnocení analýzy naplnění pravidla n+3 / n+2 v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2012 - 2015
 Usnesení č.663PDF27kBDOCNávrh na změnu příslušnosti hospodařit s administrativním objektem nám. T. G. Masaryka č. p. 145, Příbram I
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 663
 Usnesení č.664PDF28kBDOCNávrh na schválení nové hraniční dokumentace česko-polských státních hranic v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995
 Usnesení č.665PDF29kBDOCNávrh na obeslání 56. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 17. 9. – 21. 9. 2012 ve Vídni
 Usnesení č.666PDF29kBDOCNávrh na obeslání 3. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami
    Příloha č.1PDF27kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 666
 Usnesení č.667PDF31kBDOCNávrh na obeslání Světové konference o mezinárodních telekomunikacích (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 3. až 14. 12. 2012)
    Příloha č.1PDF26kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 667
 Usnesení č.668PDF27kBDOCZpráva o průběhu a výsledcích 64. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Panama, Panamská republika, 2. – 6. července 2012)
 Usnesení č.669PDF20kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Gruzii ve dnech 16. – 18. září 2012
 Usnesení č.670PDF19kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministryně pro záležitosti Evropské unie Švédska Birgitty Ohlssonové v České republice dne 13. září 2012
 Usnesení č.671PDF37kBDOCCentralizace auditů na Ministerstvu financí - změna nastavení auditního systému u prostředků čerpaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu (SF/FS/EFF)
    Příloha č.1PDF26kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 671
 Usnesení č.672PDF26kBDOCVeřejná zakázka "Zajištění provozu a servisu železničního telekomunikačního majetku"
 Usnesení č.673PDF19kBDOCKomentář České republiky ke Druhé zprávě Výboru expertů Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ohledně plnění závazků z této Charty Českou republikou
 Usnesení č.674PDF31kBDOCNávrh na obeslání 67. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a k pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v USA a pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v USA
 Usnesení č.675PDF29kBDOCInformace o vývoji situace v souvislosti s výskytem otrav metylalkoholem
 Usnesení č.676PDF17kBDOCNávrh na vyslovení souhlasu vlády s odvoláním a jmenováním ředitele Vojenského zpravodajství