Dokumenty vlády - 2012-09-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-09-19
     Program jednáníDOC74kB
     Dodatek č.1DOC33kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.679PDF25kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.680PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb.
 Usnesení č.681PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.682PDF25kBDOCNávrh poslanců Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 785)
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 682
 Usnesení č.683PDF25kBDOCNávrh poslanců Milana Urbana, Lubomíra Zaorálka, Jana Hamáčka a Petra Hulinského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 786)
    Příloha č.1PDF28kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 683
 Usnesení č.684PDF27kBDOCNávrh na obeslání šestého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (1. – 5. října 2012, Hyderabad, Indie)
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 684
 Usnesení č.685PDF25kBDOCZpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky Petra Nečase v Afghánské islámské republice ve dnech 31. srpna - 2. září 2012.
 Usnesení č.686PDF26kBDOCMimosoudní řešení sporu mezi Českou republikou a společnostmi skupiny CTP podle Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
 Usnesení č.687PDF20kBDOCUstanovení meziresortní hodnotící komise k posouzení předběžných nabídek podaných v rámci dynamického nákupního systému k nadlimitní veřejné zakázce „Poskytování služeb KIVS 2013 – 2017“
    Příloha č.1PDF28kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 687
    Příloha č.2PDF25kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 687
 Usnesení č.688PDF18kBDOCNávrh záměru stanovení nového vzoru a náležitostí kontrolní pásky určené k povinnému značení lihu u lihovin o obsahu etanolu od 20%
 Usnesení č.689PDF26kBDOCInformace k aktuální situaci v souvislosti se zvýšeným výskytem intoxikací metylalkoholem ke dni 19.9.2012
 Usnesení č.690PDF16kBDOCNávrh na jmenování předsedy Správy státních hmotných rezerv