Dokumenty vlády - 2012-09-26

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-09-26
     Program jednáníDOC90kB
     Dodatek č.1DOC42kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.693PDF55kBDOCNávrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace
    Příloha č.1PDF35kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 693
 Usnesení č.694PDF17kBDOCRozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015
 Usnesení č.695PDF25kBDOCNávrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013
 Usnesení č.696PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.697PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.698PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.699PDF19kBDOCObranná strategie České republiky
 Usnesení č.700PDF48kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2012
 Usnesení č.701PDF15kBDOCNávrh na odvolání a jmenování člena Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury
 Usnesení č.702PDF25kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády zde dne 25. dubna 2012 č. 304, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
 Usnesení č.703PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga v Portugalské republice ve dnech 8. - 9. října 2012
 Usnesení č.704PDF27kBDOCNávrh na obeslání 14. zasedání Mezinárodní konference pro legální metrologii
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 704
 Usnesení č.705PDF25kBDOCŽádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o provedení změny závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2012 v rámci rozpočtové kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Usnesení č.706PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátů a některých druhů lihovin
 Usnesení č.707PDF17kBDOCStruktura a počty ozbrojených sil České republiky v letech 2013 - 2015 č.j. V177/2012