Dokumenty vlády - 2012-10-24

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-10-24
     Program jednáníDOC82kB
     Dodatek č.1DOC32kB
     UpozorněníDOC29kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.777PDF19kBDOCÚstní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
 Usnesení č.778PDF19kBDOCNávrh nařízení vlády ke stanovení limitu prostředků ze státního rozpočtu na dotaci na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z OZE na rok 2013
 Usnesení č.779PDF26kBDOCNávrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 814)
    Příloha č.1PDF30kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 779
 Usnesení č.780PDF26kBDOCNávrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 811)
    Příloha č.1PDF39kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 780
 Usnesení č.781PDF20kBDOCAnalýza problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s návrhem věcného řešení
 Usnesení č.782PDF40kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2012
 Usnesení č.783PDF20kBDOCNávrh na uskutečnění společného jednání vlád České republiky a Slovenské republiky v České republice a v Slovenské republice dne 29. října 2012
 Usnesení č.784PDF27kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci
 Usnesení č.785PDF29kBDOCNávrh na vyslovení souhlasu se sjednáním a podpisem Pekingské smlouvy o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi a návrh na její ratifikaci
 Usnesení č.786PDF30kBDOCNávrh na obeslání 24. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Švýcarsko, 12. – 16. listopadu 2012)
    Příloha č.1PDF29kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 786
 Usnesení č.787PDF21kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní cesty místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny, zemí západního Balkánu, Bulharska, Rumunska, Řecka a zástupců Evropské komise dne 25. října 2012 ve Varšavě
 Usnesení č.788PDF20kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy státní ministryně zahraničních věcí Indické republiky Preneet Kaur v České republice ve dnech 31.10.-3.11.2012
 Usnesení č.789PDF27kBDOCŽádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví na rok 2012