Dokumenty vlády - 2012-10-31

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-10-31
     Program jednáníDOC83kB
     Dodatek č.1DOC43kB
     UpozorněníDOC29kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.790PDF20kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.791PDF27kBDOCNávrh poslance Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 816)
    Příloha č.1PDF28kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 791
 Usnesení č.792PDF25kBDOCAktuální vyhodnocení plnění harmonogramu zásadních kroků k ukončení činnosti Pozemkového fondu České republiky formou transformace
 Usnesení č.793PDF19kBDOCRozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 247)
    Příloha č.1PDF54kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 793
 Usnesení č.794PDF17kBDOCAktualizovaná Rámcová pozice k návrhům nařízení pro politiku soudržnosti 2014-2020
 Usnesení č.795PDF25kBDOCNávrhy na jmenování profesorů
 Usnesení č.796PDF30kBDOCNávrh na obeslání 7. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Stockholm, Švédsko, 14.-16. listopadu 2012)
    Příloha č.1PDF26kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 796
 Usnesení č.797PDF20kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Srbské republiky Ivana Mrkiće v České republice dne 5. listopadu 2012
 Usnesení č.798PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničí ve Francouzské republice dne 4. října 2012
 Usnesení č.799PDF26kBDOCRozšíření programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Syrské arabské republiky
 Usnesení č.800PDF24kBDOCJmenování předsedy Vrchního soudu v Praze
 Usnesení č.801PDF28kBDOCNávrh na obeslání 5. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, které se koná v Korejské republice v Soulu ve dnech 12. – 17. listopadu 2012