Dokumenty vlády - 2012-11-08

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-11-08
     Záznam z jednání
 Usnesení č.802PDF28kBDOCAnalýza řešení směřující ke zvýšení transparentnosti při nakládání s majetkem státu a územních samospráv a při realizaci výdajů z veřejných rozpočtů
 Usnesení č.803PDF27kBDOCAktualizace Státní energetické koncepce České republiky
 Usnesení č.804PDF19kBDOCAktualizace Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů
 Usnesení č.805PDF20kBDOCŽádost o „Částečné uvolnění finančních prostředků vázaných v rozpočtu Ministerstva spravedlnosti na rok 2012"
 Usnesení č.806PDF20kBDOCNávrh na jmenování dvou členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky a návrh způsobu stanovení pravidelné odměny za výkon funkce předsedy a člena předsednictva Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky
    Příloha č.1PDF26kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 806
 Usnesení č.807PDF22kBDOCBezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územně samosprávných celků podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
    Příloha č.1PDF66kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 807
 Usnesení č.808PDF20kBDOCŽádost o souhlas vlády s prodejem a směnou nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 26)
    Příloha č.1PDF473kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 808
 Usnesení č.809PDF25kBDOCJmenování soudců
    Příloha č.1PDF24kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 809
 Usnesení č.810PDF27kBDOCNávrh aktualizovaného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2012 – 2017
 Usnesení č.811PDF26kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o rozvojové spolupráci
 Usnesení č.812PDF26kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu
 Usnesení č.813PDF27kBDOCNávrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Rakouské republice ve dnech 13.-15. listopadu 2012
 Usnesení č.814PDF19kBDOCPracovní návštěva generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy Anderse Fogh Rasmussena v České republice dne 12. listopadu 2012
 Usnesení č.815PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase v Slovenské republice dne 5. října 2012
 Usnesení č.816PDF27kBDOCZpráva o oficiální návštěvě předsedy vlády Irácké republiky Núrího al-Málikího s delegací v ČR ve dnech 10.- 12. října 2012
 Usnesení č.817PDF26kBDOCInformace o dovršení procesu vytvoření společnosti Český Aeroholding, a.s. a návrh dalšího postupu týkající se společnosti České aerolinie a.s.
 Usnesení č.818PDF27kBDOCMateriál ministra dopravy k závěrům kontrol na projektech Ředitelství silnic a dálnic České republiky