Dokumenty vlády - 2012-11-21

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-11-21
     Program jednáníDOC82kB
     Dodatek č.1DOC35kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.848PDF56kBDOCNový návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace
    Příloha č.1PDF35kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 848
 Usnesení č.849PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 Usnesení č.850PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.851PDF18kBDOCNávrh věcného záměru legislativního řešení whistleblowingu a ochrany oznamovatelů
 Usnesení č.852PDF26kBDOCNávrh poslanců Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření (sněmovní tisk č. 833)
    Příloha č.1PDF27kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 852
 Usnesení č.853PDF25kBDOCNávrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 835)
    Příloha č.1PDF29kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 853
 Usnesení č.854PDF17kBDOCZásady státní lesnické politiky
 Usnesení č.855PDF25kBDOCNávrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2013
 Usnesení č.856PDF18kBDOCNávrh na nabytí vybraných administrativních objektů na území statutárního města Jablonec nad Nisou do vlastnictví státu
 Usnesení č.857PDF18kBDOCÚčast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 21. – 23. listopadu 2012 v Bruselu
 Usnesení č.858PDF19kBDOCNávrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Bruselu ve dnech 4. – 5. prosince 2012
 Usnesení č.859PDF22kBDOCNávrh na obeslání 18. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 8. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (26. listopadu - 7. prosince 2012, Dohá, Katar)
    Příloha č.1PDF30kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 859
 Usnesení č.860PDF26kBDOCŽádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 322 Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2012 a souhlas s posílením rozpočtu české části spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace – meziresortní připomínkové řízení