Dokumenty vlády - 2012-12-20

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-12-20
     Záznam z jednání
 Usnesení č.936PDF23kBDOCNávrh opatření vlády České republiky pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti
 Usnesení č.937PDF27kBDOCNávrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech
 Usnesení č.938PDF27kBDOCNávrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
 Usnesení č.939PDF19kBDOCNávrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
 Usnesení č.940PDF19kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 Usnesení č.941PDF19kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.942PDF19kBDOCNávrh nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 Usnesení č.943PDF19kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
 Usnesení č.944PDF26kBDOCNávrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 859)
    Příloha č.1PDF28kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 944
 Usnesení č.945PDF26kBDOCNávrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 860)
    Příloha č.1PDF28kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 945
 Usnesení č.946PDF26kBDOCNávrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 861)
    Příloha č.1PDF29kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 946
 Usnesení č.947PDF26kBDOCNávrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 862)
    Příloha č.1PDF30kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 947
 Usnesení č.948PDF26kBDOCNávrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 863)
    Příloha č.1PDF24kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 948
 Usnesení č.949PDF27kBDOCNávrh poslanců Radka Johna, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty, Michala Babáka, Jany Drastichové, Petra Skokana, Otty Chaloupky, Davida Kádnera a Miroslava Petráně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 864)
    Příloha č.1PDF35kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 949
 Usnesení č.950PDF26kBDOCNávrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 866)
    Příloha č.1PDF39kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 950
 Usnesení č.951PDF26kBDOCNávrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 867)
    Příloha č.1PDF38kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 951
 Usnesení č.952PDF26kBDOCNávrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 868)
    Příloha č.1PDF23kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 952
 Usnesení č.953PDF27kBDOCVyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
 Usnesení č.954PDF29kBDOCCentrální registr administrativních budov
 Usnesení č.955PDF20kBDOCPlán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2013, tříletý plán a dlouhodobý plán
    Příloha č.1PDF32kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 955
 Usnesení č.956PDF23kBDOCNárodní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 – 2017
 Usnesení č.957PDF44kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2012
 Usnesení č.958PDF19kBDOCNávrh na schválení Seznamu soudců ad hoc Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 958
 Usnesení č.959PDF30kBDOCNávrh na ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
 Usnesení č.960PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Rumunsku, která se uskutečnila ve dnech 17. – 18. října 2012
 Usnesení č.961PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických Hillary R. Clinton v České republice dne 3. prosince 2012
 Usnesení č.962PDF19kBDOCNávrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
 Usnesení č.963PDF27kBDOCŽádost o uvolnění vázaných výdajů kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství roku 2012 pro Státní zemědělský intervenční fond
 Usnesení č.964PDF32kBDOCÚčast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně
 Usnesení č.965PDF26kBDOCNávrh usnesení vlády na jmenování zástupce finančního arbitra
 Usnesení č.966PDF20kBDOCNávrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)