Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 941

k informaci o aktuální mezinárodní situaci

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informaci o aktuální mezinárodní situaci;

II. u k l á d á ministrům vnitra a spravedlnosti iniciovat v rámci platných zákonů konkrétní opatření zaměřená proti podporovatelům terorismu na území České republiky.


Provedou:
ministři vnitra,
spravedlnosti