Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-02-08

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2209/12
Počet listů: 3
V Praze dne 8. února 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 8. února 2012

(6. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace ministra dopravy o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1326/11Vláda projednala materiál předložený ministry vnitra a financí a přijala


                       usnesení č. 72                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.3.
Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 568)č.j. 84/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 73                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 73  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.4.
Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jaromíra Drábka, Martina Vacka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 569)č.j. 85/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 74                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 74  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.5.
Analýza zřízení registru přestupkůč.j. 83/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem spravedlnosti přerušila s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 15. února 2012.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.6.
Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. jiných technických herních zařízení (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)č.j. 66/12Vláda za účasti Veřejného ochránce práv projednávání materiálu předloženého Veřejným ochráncem práv přerušila.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.7.
Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 4. čtvrtletí 2011č.j. 71/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 75                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.8.
Předložení kandidátní listiny České republiky pro volby soudce Evropského soudu pro lidská právač.j. 72/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem spravedlnosti přerušila s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 15. února 2012.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.9.
Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti Zabezpečení strategických přepravních kapacit, a ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v užším řízeníč.j. 74/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 76                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.Pro přijetí navrženého usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, ministři pro místní rozvoj, životního prostředí, zdravotnictví, dopravy, financí, vnitra, práce a sociálních věcí, zemědělství a ministryně kultury.10.
Návrh na obeslání 12. zvláštního zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí (Nairobi, Keňská republika, 20. až 22. února 2012)č.j. 82/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 77                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 77  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.11.
Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Turecké republice ve dnech 14. až 16. února 2012č.j. 80/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 78                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.12.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spolkové republice Německo ve dnech 9. a 10. února 2012č.j. 75/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 79                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.13.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Nizozemském království dne 16. února 2012č.j. 77/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 80                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.14.
Návrh na účast 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na zasedání na vysoké úrovni v rámci 19. řádného zasedání Rady Organizace spojených národů pro lidská práva v Ženevě ve dnech 28. a 29. února 2012č.j. 78/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 81                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.15.
Ústní informace ministra práce a sociálních věcí o průběhu výplat nepojistných sociálních dávekVláda vzala na vědomí ústní informace ministra práce a sociálních věcí o průběhu výplat nepojistných sociálních dávek.* * *


Pro informaci:


1.
Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2011 (předložil ministr práce a sociálních věcí)č.j. 81/12


2.
Informace o průběhu a výsledcích hlavní (podzimní) části 66. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 76/12


3.
Informace o způsobu implementace instrumentů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) přijatých v roce 2011 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 79/12


4.
Rozpočet účtu České televize pro využití výnosu z reklam na rok 2012 (předložil ministr vnitra)č.j. 1325/11


5.
Informace o ministrem životního prostředí schválených prováděcích dokumentech ke smlouvám o spolupráci na hraničních vodách za rok 2011 (předložil ministr životního prostředí)č.j. 73/12


6.
Vyhodnocení opatření přijatých Ministerstvem obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky (předložil ministr obrany)č.j. 65/12


7.
Informace o veřejné zakázce Rozvoj Informačního systému Rejstříku trestů v roce 2011 až 2013 (předložil ministr spravedlnosti)č.j. 70/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman